Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Yıldız Holding’de çeşitliliğin ve kapsayıcılığın kültürel zenginliğimiz olduğuna inanıyor, çalışanlarımızdan tedarikçilerimize kadar herkes için fırsat eşitliği ve gelişim odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. 

“Bu Dünya Bizim” başlığı altında topladığımız sürdürülebilirlik yaklaşımımızdaki stratejik odak noktalarımızdan biri “Toplum”. Toplum derken sadece faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalardaki topluluklara katma değer sağlamaktan değil, çalışanlarımızın kendilerini güvende ve memnun hissedeceği, kapsayıcı bir iş ortamı yaratmaktan da söz ediyoruz. 

Cinsiyet, etnik köken, inanç, dil gibi farklılıkların birer ayrım unsuru olmaması gerektiğine inanıyor, Holdingimizin tüm kademelerinde fırsat eşitliği sağlamaya odaklanıyoruz. 

Özellikle cinsiyetler arası fırsat eşitliğine büyük önem veriyor, istihdam politikalarımızda kadın-erkek ayrımı yapmadan, liyakat ve becerileri esas alıyoruz. Öncelikli görevimizin, mevcut çalışanlarımıza daima fırsat ve gelişim eşitliği sunmak, beraberinde de iş odaklı bir kültür oluşturarak yetenekli insanları kurumumuza çekmek olduğunu düşünüyoruz. 

İşe alım süreçlerimizi bu doğrultuda kurguluyor, objektif kriterlerin ışığında işe alım yapıyoruz. Ayrıca fırsat eşitliğini desteklemek üzere, işe alım süreçlerimizde değerlendirdiğimiz adayların yarısının kadın yarısının erkek olmasına dikkat ediyoruz. 

Hangi kademe söz konusu olursa olsun, hiçbir sorumlulukta kadın işi - erkek işi ayrımı yapmıyor, işlerimizi cinsiyete göre sınıflandırmıyoruz. Bütün çalışanlarımıza işe alım, terfi, ücret, yan hak, gelişim, iş yükü gibi alanlarda eşit ve adil haklar sunuyoruz. 

İş dünyasında kadın temsiliyetini artırmak ve fırsat eşitliğini desteklemek üzere kurduğumuz Yıldız Holding Kadın Platformu’yla birlikte şirketlerimizden tedarikçilerimize kadar etki alanımızın tamamında kadın istihdamını destekliyoruz. Kadın çalışanlarımızın yetkinliklerini tespit ederek kariyer planlarına destek veriyor, eğitim ve mentorluk programları hazırlıyor, profesyonel gelişim olanaklarını artırmak için gereken tüm kaynakları sunuyor, gelişimlerini takip ediyoruz.

Bütün bu çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarımız sayesinde bugün Türkiye’de ve yurt dışında 70 farklı ülkenin pasaportuna sahip 75 bin çalışanımız bulunuyor. Ayrıca çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor. Yönetici kademesinde kadınların oranı yüzde 30’u aşarken, şirketlerimizin ve Holdingimizin yönetim kurullarının yaklaşık yüzde 20’si kadınlardan oluşuyor. 

Kısacası Yıldız Holding’de kapsayıcılığa ve fırsat eşitliğine odaklanan, sadakate ve liyakate önem veren bir anlayışla çalışıyor, farklılıklardan güç alıyoruz!