İş Birliklerimiz
İş Birliklerimiz

İş Birliklerimiz

UN Women Hakkında

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Temmuz 2010’da kurulan UN Women, Birleşmiş Milletler’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi olarak faaliyet gösteriyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, dünya genelinde kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gayretlere hız kazandırmak amacıyla çalışıyor. 

Kadınların ve kız çocuklarının potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilmelerini sağlamaya yönelik program, politika ve standartların oluşturulması ve etkili bir şekilde uygulanması için hükümetlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıyor.

UN Women & Yıldız Holding İş Birliği Hakkında

Women's Entrepreneurship Accelerator- Yıldız Holding

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ni (WEPs) benimseyen kurumlardan biri olarak, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi ile fırsat eşitliğine katkıda bulunmak üzere bir anlaşma imzaladık. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan ve UN Women’ın yürüttüğü, tüm dünyadaki kadın girişimciler için elverişli ekosistemler oluşturmayı amaçlayan çok paydaşlı “Women’s Entrepreneurship Accelerator” (WEA) girişimine dâhil olduk. 

Kadın girişimciliğini ve kadınların tedarik zincirinde aktif rol almalarını desteklemeye yönelik anlaşmamız kapsamında, Cinsiyete Duyarlı Tedarik ve Yatırım (GRPI) Programı’nın hedeflenen ülkelerde yayılması için iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde, UN Women desteğiyle kadın girişimciliğini teşvik eden örnek uygulamalara hız veriyoruz. Global değerlerimiz arasında önemli bir yeri olan kapsayıcılık ve kültürel farklılıkların desteklenmesi çerçevesinde, üç yıllık bir süre içinde Asya ve Orta Asya bölgelerindeki kadın girişimcilere 4 milyon USD tutarında yatırım yapmayı taahhüt ediyoruz. 
 

Earthworm Vakfı Hakkında

Earthworm Vakfı, değerler üzerine kurulmuş ve insanlar ile doğa arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkileme arzusuyla hareket eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Çalışanlarının çoğu doğrudan sorunların olduğu yerde çalışırken, değer zincirlerini topluluklar ve ekosistemler için bir refah motoru yapmak için üyeleri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor.

Ormanların sınırsız bir malzeme kaynağı ve biyolojik çeşitlilik için bir yuva olduğu bir dünya görüyoruz; topluluklar haklarına saygı duyulduğunu görür ve gelişme fırsatlarına sahiptir; işçiler üretken ortaklar olarak görülüyor ve tarım, aç bir gezegeni beslemek ve iklimimizi istikrarlı tutmak için bir araç haline geliyor.

Earthworm & Pladis İş Birliği Hakkında

Sorumlu Değer Zinciri- Pladis

Pladis, 2018 yılından beri üyesi olduğu Earthworm Vakfı ile programlar gerçekleştiriyor. 2020 yılında yapılan çalışmada palm yağının %93’ünün üretim düzeyinde izlenebilirliği sağlandı.
2021'de tüm palm yağının izlenebilirliği için 1. derece palm yağı tedarikçileriyle birlikte çalışılması, tedarik zincirindeki açık şikayetlerin izleme sisteminin oluşturulması ve uydu izleme sisteminin kullanımının genişletilmesi hedefleniyor. 
Pladis’in tedarikçisi Besler, palm yağlarında 3-MCPD'nin hedeflenen düzeylerin altına çekilmesi için çalışmalar yaptı ve yeni teknolojiler geliştirdi. Besler’in 2019 yılından beri Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası (Roundtable on Sustainable Palm Oil - RSPO) sertifikası bulunmaktadır. Sertifika kapsamında ara denetimler gerçekleştirilmekte ve Mass Balance (MB) tedarik zinciri modeli uygulanarak %100 izlenebilirlik sağlanabilmektedir.  

 Pladis Progress Report 2022


Earthworm & GODIVA İş Birliği Hakkında

Kırsallık Girişimi (Rurality Initiative)- GODIVA

Kakao tedarikinin çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğini önceliklendiren GODIVA, Earthworm Vakfı iş birliği ile Kırsallık Girişimi’ne (Rurality Initiative) destek veriyor. Kakao üreticileri ve tüm değer zincirinde değişim hedefleyen bu inisiyatif, çiftçilerin dayanıklılığını artırma ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi olmak üzere iki eksende çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda, çiftçilerle birlikte çalışılıyor, yenilikçi tarım uygulamaları ile çiftçiler destekleniyor. Ayrıca, Mont Kourabahi Orman Koruma Alanı’ndaki 23 hektarlık orman vasfını yitirmiş araziye 1.500’den fazla yerli ağaç fidanı dikilmesiyle orman koruma ve restorasyon konusunda da ilerleme kaydedildi. Program kapsamında kurulan fidanlıklarda fidanlar yetiştirildi ve orman koruma alanında yeni dikilen fidanların bakımı için bir gençlik çalışma grubu görevlendirildi.

*Pladis ve Godiva’nın Earthworm ile ortak olarak çalıştıkları projenin detayları için tıklayın.

Earthworm Vakfı & Ülker İş Birliği Hakkında 

Kakao’dan Fazlası - Ülker

Earthworm Vakfı iş birliğinde, kakao izlenebilirlik düzeyini kooperatiflere ve çiftçilere kadar indirebilmek için tüm kakao çekirdeği tedarikçileriyle görüşmeler planladık. Ormansızlaşma, tarımsal ormancılık, böcek ilacı kullanımı veya çocuk işçiliğinin önlenmesi gibi konular hakkında bilgi topladık. Earthworm aracılığıyla tedarikçiler ve kooperatiflere saha denetimleri gerçekleştirdik.
Kakao tedarikinin bir kısmını Fildişi Sahili’nde kurulan ihracat şirketimiz Fildisi Company aracılığıyla yapıyoruz. Bu sayede tedarik zincirinde yer alan kooperatif ve çiftçilerle doğrudan çalışma imkânı buluyoruz. Satın alınan çekirdeklerin doğrudan işlenmesi sonucu yüksek kalitede ve kontrol edilebilir ham madde kullanıyoruz. Fildişi Sahili’nden doğrudan tedarik ettiğimiz hacimleri 2020’de 6.000 tondan 2021’de 13.000 tona çıkardık. Bu 13.000 tonu, Fildisi Company’nin “Kakao’dan Fazlası” sürdürülebilirlik girişimine katılmak ve desteklemek isteyen özel ve nitelikli dört üreticiden tedarik ettik. İhracat şirketimiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz kakao tedariki toplam tedarikin %33’ünü oluşturdu. 2021 hedefimiz olan %25 tedarik oranına ulaşmış olduk ve bu hedefimizi %39’a çıkardık.

RSPO Hakkında

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), palm yağı endüstrisinin 7 sektöründen paydaşları birleştiren bir kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Palm yağı üreticileri, işlemcileri veya tüccarları, tüketim ürünleri üreticileri, perakendeciler, bankalar/yatırımcılar ve çevresel ve sosyal sivil toplum kuruluşları (STK), sürdürülebilir palm yağı için küresel standartlar geliştirmeyi amaçlar.

RSPO, Sertifikalı Sürdürülebilir Palm Yağı (CSPO) üretmek için şirketlerin uyması gereken bir dizi çevresel ve sosyal kriter geliştirmiştir. Uygun şekilde uygulandığında, bu kriterler palm yağı üretiminin çevre ve palm yağı üreten bölgelerdeki topluluklar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmeye yardımcı olabilir.

RSPO'nun dünya çapında palm yağı tedarik zincirindeki tüm bağlantıları temsil eden 5.000'den fazla üyesi vardır. RSPO tarafından onaylanmış sürdürülebilir palm yağı üretmeyi, tedarik etmeyi ve/veya kullanmayı taahhüt etmişlerdir.
 

RSPO & Yıldız Holding İş Birliği Hakkında

Yıldız Holding Palm Yağı İzlenebilirlik Çalışmaları

Palm yağı, başta gıda sektörleri olmak üzere birçok sektör için önemli ve çok yönlü bir bitkisel ham madde. Küresel talepte görülen önemli artış palm yağının yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde tropik ormanların ve turbalık alanların zarar görmesine ve yerel toplumun haklarının ihlal edilmesine yol açıyor. İzlenebilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir palm yağı tedarik zinciri sağlamak üzere palm yağı ve yan
ürünlerinin tedarikinde ormansızlaşmanın önlenmesini ve işçiler ile yerel halkların haklarına saygı duyulmasını sağlamayı hedefliyoruz.

RSPO üyesi olarak tedarik zincirinde RSPO standart ve uygulamalarını benimsiyor ve bu standartları yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Tüm Yıldız Holding iştiraklerinin bu kapsamda ham madde tedarik etmelerini bekliyoruz. RSPO üyeliğimiz ve sürdürülebilir palm yağı tedariki çalışmalarımız doğrultusunda; Palm yağı sağlayan üreticilerimizin listesini ve yapılan şikayetleri kamuyla paylaşmayı, Palm yağı tedarikçilerimizin Sorumlu Satın Alma Politikasında yer alan Ham madde Tedarik İlkelerine uygunluğunu gözetmeyi ve bu alanda gelişimlerini desteklemeyi, Sürdürülebilir palm yağı tedarik stratejisi, hedef ve performansımızı şeffaf olarak paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

 Yıldız Holding RSPO Raporu 2020

 Yıldız Holding RSPO Raporu 2019

 Yıldız Holding RSPO Raporu 2018

 

WWF Hakkında

Dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından biri olan WWF’nin Türkiye temsilcisi olan WWF-Türkiye; ülkemizin değerli doğal yaşam alanlarını ve canlı türlerini koruyarak, insanın doğadaki ayak izini azaltmayı ve ülke çapında bir değişim yaratmayı amaçlar.

WWF-Türkiye, yeryüzünün doğal çevresinin bozulmasının durdurulması ve insanların doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek kurulması için çalışır. Bunun için WWF-Türkiye;

 • Biyolojik çeşitliliği korur.
   
 • Yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekler.
   
 • Kirliliğin ve aşırı tüketimin azaltılmasını sağlamaya çalışır

WWF & Yıldız Holding İş Birliği Hakkında

Yıldız Holding, 2021 yılında WWF Palm Yağı Alıcıları Skor Kartı'na 2. kez yanıt verdi. Şekerleme ve katı ve sıvı yağ işletmelerimizin tüm küresel tüketimlerini kapsayan Yıldız Holding puanı, toplam 24 puan üzerinden 8,8'dir.

Başlıca azalmalar şunlardı:

 • 8,7 puan: RSPO sertifikalı avuç içi tüketimi düzeyi için – Yıldız Holding'in Toplam Sertifikalı avuç içi kullanımı %21,9'dur.
   
 • 5 puan: yerinde projelere destek verilmemesi ve RSPO dışında eylem odaklı bir platforma üyelik için
   
 • 1,5 puan: Politikalarımızdaki ormansızlaşmaya ek olarak “dönüşüm”ü kapsayacak iyileştirme ve tedarikçi gereksinimlerimizi daha da güçlendirme için.

Yıldız Holding, 2019 WWF Skor Kartı'nda 9 puan topladı. 2019 yılında sertifikalı palmiye oranı değerlendirmesi farklı olmuştur (Sertifikalı palmiye tüketimi puanı 2019: 5 puan, 2021: 1,77 puan)

Yıldız Holding, 2021'de sürdürülebilir palm tedarikini geliştirmek için eylemler başlattı:

 • Yıldız Holding'in NDPE'yi kapsayan sürdürülebilir kaynak bulma politikası yayınlandı
   
 • Besler, Tier 1 tedarikçileri ile sürdürülebilir hurma yağı/PKO ile ilgili sürdürülebilir kaynak bulma politikasını ve beklentilerini resmi olarak ilan etti. NDPE politikalarının gözden geçirilmesi, izlenebilirlik ve şikayet sistemi eylemleri dahil olmak üzere tedarikçilerimizle işbirliği başlatılmıştır.
   
 • Palm yağı/PKO'nun fabrikalara izlenebilirliği, Besler tarafından her sevkiyat için minimum bir gereklilik haline getirilmiştir; bu da güncel bir değirmen listesinin geliştirilmesine yol açtı.
   
 • Earthworm, Pladis ile ortaklıkları aracılığıyla sürece destek verdi. Uydu izleme sistemi ve şikayet kayıtları Besler ve tedarikçileri tarafından incelenmeye başlandı.
   
 • Sürdürülebilirlik politikamız gereği mevcut Besler değirmenleri listesini 2021 yılı sonunda 1. aşama olarak Yıldız Holding web sitesinde yayınlamayı hedefliyoruz.

WCF Hakkında

World Cocao Foundation (WCF), çiftçilerin zenginleştiği, toplulukların güçlendiği ve gezegenin sağlıklı olduğu gelişen ve sürdürülebilir bir kakao sektörü vizyonu olan, kar amacı gütmeyen bir uluslararası kuruluştur. WCF üyeleri, küresel kakao pazarının yüzde 80'inden fazlasını temsil eden dünya çapındaki kakao ve çikolata üreticileri, işlemciler, tedarik zinciri yöneticileri ve diğer şirketleri içerir. WCF'nin faaliyetleri, Afrika, Güneydoğu Asya ve Amerika'nın kakao yetiştiren bölgelerindeki çiftçilere ve topluluklarına fayda sağlıyor. Vizyonları, çiftçilerin başarılı olduğu, toplulukların güçlendiği ve gezegenin sağlıklı olduğu gelişen ve sürdürülebilir bir kakao sektörüdür.

WCF & Ülker İş Birliği Hakkında

Türkiye’nin en büyük kakao kullanıcısı olan Ülker Çikolata şirketimizle, 2012 yılında WCF’a üye olarak dünya çikolatacılarıyla aynı platformda yer alıyoruz. Bu platformla birlikte, dünya nüfusunun refahını geliştirecek tarımsal üretimde sürdürülebilir ilkeleri benimseyerek kakao çiftçilerinin ekonomik ve toplumsal gelişmelerine destek olmayı amaçlıyoruz.

WCF’a üye olan ilk Türk şirketi olarak, vakıf çatısı altında yapılan çalışmalar ile kakao sektörünün sürdürülebilir olmasına ve kakao çiftçilerinin refah seviyesinin artırılmasına destek oluyoruz.


Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hakkında

Enstitünün misyonu, kendi görev sahaları ve ülke ihtiyaçları olmak üzere bitkisel ve hayvancılık ile ilgili uluslararası kalitede her türlü araştırmaları yaparak bünyesinde bulunan araştırmacıların uluslararası bilgi ve teknolojiyi kullanmalarını, yeni bilgi ve teknolojiler üreterek ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar sağlamaktır.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü & Ülker İş Birliği Hakkında

Aliağa Bisküvilik Buğday Projesi 

Yüksek kalitede, sürdürülebilir üretim yapabilmek ve buğday tedarikini uzun yıllar güvence altına alabilmek hedefiyle 2007 yılında Ülker ve Konya’daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle birlikte bisküvi üretimi için ideal buğday çeşidi geliştirme çalışmalarına başladık.

İlk denemeler, Enstitü'nün tarlalarında 2007-2011 yılları arasında gerçekleştirilirken, 2011-2014 yılları arasında geliştirilen buğdaylar ise farklı bölgelerde test edildi. Çalışmalar sonucunda Aliağa adı verilen buğday seçildi ve buğdayın tescili için 2014 yılında başvuru yapıldı. İki yıl boyunca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nün farklı bölge ve şartlardaki testlerinden de başarıyla geçen Aliağa Buğdayı, tescile uygun bulundu.

2017 -2019 yılları arasında buğdayın yaygınlaşması için tohum üretme çalışmaları Enstitü tarafından kendi ekim alanlarında yapıldı. 

İlk ekimi, 2019 yılı Kasım ayında Konya ve Ankara’da 700 dönüm arazide gerçekleştirilen Aliağa Buğdayı’nın ilk hasadı da 2020 Temmuz ayında yapıldı. Bu hasatta yaklaşık 300 ton olan tohum üretimi hedefimizi yakaladık.  Bu tohumları, 2020 yılı ekim döneminde Ankara, Konya, Kırıkkale illerinde 10 bin dönüm arazide ektik. 2100 ton tohum ürettik. 2021 yılında Ankara, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ ve Çorum olmak üzere on ilde, toplam 80 bin dönüm arazide Aliağa Bisküvilik Buğdayı ekildi. Tamamı sözleşmeli olan bu ekimlerden 15 bin ton buğday ve 3 bin ton tohum üretimi sağlandı.

Ülker olarak, önümüzdeki yıllarda buğday ihtiyacımızın önemli bir bölümünü Aliağa Buğdayı’yla karşılamayı hedefliyoruz.  

Aliağa Bisküvilik Buğdayı mevcut buğdaylara göre sulu arazide yüzde 17 ile 20, kuru arazide ise bu verim dekar başına yüzde 35 ila 40 arası daha fazla verim sağlıyor.  Aliağa Bisküvilik Buğdayı’nın kurak arazilerde mevcut buğday türlerine kıyasla daha verimli olmasının bir diğer avantajı da buğday üretiminde su kaynaklarının daha az tüketilmesini sağlaması.

Aliağa Bisküvilik Buğday projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’yla Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından gerçekleştirilen “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülüne de layık görüldü.


SKD Türkiye Hakkında

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), 2004 yılında 13 özel sektör temsilcisinin öncülüğünde kurulmuş ve sadece kurumsal üyelik kabul eden bir iş dünyası derneğidir.

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD- World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan SKD Türkiye, bu iş birliğinin beraberinde getirdiği sürdürülebilirlik birikimini de çalışma grupları faaliyetleri aracılığıyla üyeleriyle ve çeşitli platformlarda paydaşlarıyla paylaşır.

SKD Türkiye & Ülker İş Birliği Hakkında 

Su Riskleri Projesi 

SKD Türkiye’nin iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini analiz etmeyi ve tarımda verimli sulama stratejileri geliştirmeyi amaçlayan ‘’Su Riskleri Projesi’’nin ana sponsoru olduk. Projeyle tarımda ve su kaynaklarının verimli kullanımında sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlanacağına ve faydalı veriler elde edileceğine inanıyoruz.

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü’nün de yer aldığı proje kapsamında; Kırıkkale’de 40 dekar alanda buğday, 33 dekar alanda silajlık mısır, 18 dekar alanda tane mısır üretimi için damla sulama sistemi kuruldu. Aynı büyüklükteki alanlarda geleneksel sulamayla gerçekleştirilecek üretimle karşılaştırma yapılarak, buğday ve mısırda ürün verimliliği, su ayak izi analizleri hazırlanacak. Ayrıca projenin sonuçları göz önüne alınarak sulama rehberi oluşturulacak ve eğitim programları uygulanacak.


Etik ve İtibar Derneği Hakkında

2010 yılında Türkiye’nin önde gelen şirketleri tarafından kurulmuş olan Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD), iş etiği, uyum ve itibarı esas alan kurum kültürü anlayışını, hukuka dayalı ve sürdürülebilir bir ekonomik düzenin temel unsuru haline getirme vizyonuyla faaliyet gösteriyor. 
 
Yerli ve yabancı sermayeli çok uluslu şirketleri kapsayan 200 kurumsal üyesi bulunan TEİD, üyelerine ve paydaşlarına iş etiği politikaları oluşturmada ve uygulamada rehberlik etme, kurumun etik değerlerinin organizasyonun tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi ve bir iş yapma biçimi haline getirilmesi için destek verme hedefiyle çalışıyor.
 
Yaptırım Programları ve Şirketlerde Uyum Farkındalığı Webinarı, İç Soruşturma ve İş Hukuku Etkileri Webinarı, İtibar Yönetimi Webinarı, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu Webinarı, Etik ve Uyum Paneli ve Etik Zirvesi gibi etkinliklerinin yanı sıra yürüttüğü kapsamlı projelerle de kurumların ve iş dünyasının gelişimine katkı sağlıyor.

Sürdürülebilirlik Raporları

Yıldız Holding ve grup şirketlerimizin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarına bu bölümden kronolojik sıraya göre erişebilirsiniz.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporları

pladis Sürdürülebilirlik Raporları

Ülker Sürdürülebilirlik Raporları