Doğanın Geleceği İçin Çalışmak
Doğanın Geleceği İçin Çalışmak

Doğanın Geleceği İçin Çalışmak

Doğal kaynakların üzerinde oluşturduğumuz baskı, geri dönülemez hasara yol açmadan hızla harekete geçmemiz gerekiyor. İklim kriziyle mücadelede sektörlerimize öncü olmak, en temel kaynağımız olan toprağın sağlığını korumak için onarıcı ve yenileyici tarım uygulamalarını hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. Gıda atığını, plastik ve ambalaj kullanımını azaltarak, döngüsel modeller benimsiyoruz. Biliyoruz ki, israfsız şirket modeliyle, dünyanın ve doğal kaynakların yenilenmesine katkıda bulunabiliriz.  

Hedefler
  • 2050 yılına kadar “Net Sıfır” sera gazı emisyon hedefine ulaşmak 
  • 2030 yılına kadar plastik ambalajlarımızın tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını sağlamak 

Karbonsuzlaşma: 2050 yılında değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede tutma hedefine paralel olarak şirketlerimizde karbonsuzlaşma yol haritalarını ortaya çıkarıyor, operasyonlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya odaklanıyoruz. İklim risklerimizi uluslararası standartlara göre yönetmek üzere adımlar atıyoruz. 

Döngüsel Operasyonlar ve Kaynak Kullanımı: Kaynakların verimli ve daha az kullanılması için döngüsel operasyonlar tasarlıyoruz. Sıfır atık üreten, israf etmeyen operasyonlarımızla değer yaratmaya devam ediyoruz. Su risklerimizi analiz ediyor, su baskısı olan alanlardaki etkilerimizi azaltıyoruz. Plastik kirliliğinin insan ve doğa üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin farkındayız ve 2030 yılına kadar plastik ambalajlarımızın tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Daha sürdürülebilir bir gelecek için ana faaliyet alanlarımızda tarımsal üretime bağlı onarıcı tarım uygulamalarıyla, ana hammadde kaynağımız olan toprağın sağlığını yeniden kazanması için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporları

Yıldız Holding ve grup şirketlerimizin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarına bu bölümden kronolojik sıraya göre erişebilirsiniz.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporları

pladis Sürdürülebilirlik Raporları

Ülker Sürdürülebilirlik Raporları