Amaç Odaklı Ürünler ve İş Modelleri ile Geleceğe İlham Vermek
Amaç Odaklı Ürünler ve İş Modelleri ile Geleceğe İlham Vermek

Amaç Odaklı Ürünler ve İş Modelleri ile Geleceğe İlham Vermek

Gelecek, bugünkü eylemlerimizle şekilleniyor. Yenilikçi iş modellerine yatırım yaparak farklı ve gelecekte de anlamlı olacak iş modelleri geliştiriyoruz. Böylece daha dayanıklı bir değer zinciri oluşturabileceğimize inanıyoruz. Amaç odaklı iş modelleri ve ürünlerle müşterilerimize sürdürülebilir alternatifler sunarak ilham vermeyi ve pozitif dönüşümü tetiklemeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik için inovasyona daha fazla kaynak ayırarak, amaç odaklı ürün ve iş modellerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyoruz.

Hedefler

2030 yılına kadar sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını 2021 yılına kıyasla iki katına çıkarmak.

Sorumlu ürünler: Dengeli beslenme ve aktif bir yaşam tarzı, geleceğin nesilleri için olmazsa olmaz. Bunun farkında ve sorumluluğunda olan bir üretim grubu olarak, tüm ürünlerimizde tüketicilerimizin iyiliğini garanti altına almak için çalışıyoruz. Tüketicilerimizle çift taraflı etkileşimi seçerek, onlardan aldığımız geri bildirimleri, kendimizi geliştirmek ve ürünlerimizi iyileştirmek için kullanıyoruz. Sorumlu ve şeffaf bir iletişimle paydaşlarımızın ürünlerimizle ilgili her konuda bilgilenmelerini sağlıyor, farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz. 

Yenilikçi iş modelleri: Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artırarak, sürdürülebilirlik performansımıza katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yenilikçi iş yapma şekillerini bir vizyon olmaktan çıkarıyor, günlük işimizin parçası haline getiriyoruz. Sürdürülebilir odaklı inovasyon yatırımlarını iki katına çıkarma hedefiyle mevcut ürün portföyümüzün sürdürülebilirlik odaklı gelişimini sağlıyoruz. İş birliklerini yenilikçi fikirleri üretmede kritik önemde görüyoruz. Açık inovasyon kanalları tasarlayarak ilgili paydaşlarımızı çözümün parçası haline getiriyoruz. Çok paydaşlı ve katılımcı süreçler ile çevresel ve toplumsal meselelerin çözümüne katkıda bulunuyoruz. 

Sürdürülebilirlik Raporları

Yıldız Holding ve grup şirketlerimizin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarına bu bölümden kronolojik sıraya göre erişebilirsiniz.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporları

pladis Sürdürülebilirlik Raporları

Ülker Sürdürülebilirlik Raporları