Sürdürülebilirlik Odaklı İnovasyonlar ve Yeni İş Modelleri
Sürdürülebilirlik Odaklı İnovasyonlar ve Yeni İş Modelleri

Sürdürülebilirlik Odaklı İnovasyonlar ve Yeni İş Modelleri

Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artırarak, sürdürülebilirlik performansımıza katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yenilikçi iş yapma şekillerini bir vizyon olmaktan çıkarıyor, günlük işimizin parçası haline getiriyoruz. Sürdürülebilir odaklı inovasyon yatırımlarını iki katına çıkarma hedefiyle mevcut ürün portföyümüzün sürdürülebilirlik odaklı gelişimini sağlıyoruz. İş birliklerini yenilikçi fikirleri üretmede kritik önemde görüyoruz. Açık inovasyon kanalları tasarlayarak ilgili paydaşlarımızı çözümün parçası haline getiriyoruz. Çok paydaşlı ve katılımcı süreçler ile çevresel ve toplumsal meselelerin çözümüne katkıda bulunuyoruz. 

Sürdürülebilirlik Raporları

Yıldız Holding ve grup şirketlerimizin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarına bu bölümden kronolojik sıraya göre erişebilirsiniz.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporları

pladis Sürdürülebilirlik Raporları

Ülker Sürdürülebilirlik Raporları