Çalışma Prensiplerimiz

Etik İlkeler

Tanım, Amaç ve Kapsam

Yıldız Holding olarak global değerlerimiz çerçevesinde müşterilerimize, paydaşlarımıza ve tüm topluma katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Etik İlkeler ve Çalışma Prensiplerimiz ile iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmayı, bu konudaki bilinci, duyarlılığı ve farkındalığı artırmayı ve iş süreçlerimizdeki tüm taraflara etik sorumluluk ile hareket edilmesi konusunda rehberlik sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, tüm paydaşlarımızın etik ilkelerimiz ve çalışma prensiplerimizi benimsemesi ve kurumsal kimliğimizin bir parçası olarak görmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor.  

Tüm paydaşlarımız için uyulması veya kaçınılması gereken ve esası dürüstlük olan davranışlar bütününü oluşturan Etik İlkeler ve Çalışma Prensiplerimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.