Paydaşlarımız ile Güçlenmek
Paydaşlarımız ile Güçlenmek

Paydaşlarımız ile Güçlenmek

Hedefler

Tüm yönetim kademelerinde çeşitliliği arttırmaya odaklanmak, üst yönetimde kadın oranını 2030’a kadar %50’ye çıkarmak, eşit işe eşit ücret prensibini benimsemek

2030 yılına kadar stratejik tedarikçilerimizin tümünün “Yıldız Holding Sorumlu Satınalma Politikası”na uyumunu sağlamak

Toplumu ana paydaş gruplarımızdan biri olarak tanımlıyor, çalışanlarımızı da birlikte büyümenin ana oyuncusu iç paydaşlarımız olarak görüyoruz. Yönetim ve liderlik seviyesinde çeşitliliğin bizi daha anlamlı ve amaç odaklı işler yapmaya götüreceğini biliyoruz. Geleceğin ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışanlarımızı destekliyor, tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik bağlamında yönlendiriyoruz. Elde ettiğimiz ekonomik faydayı toplumsal faydaya dönüştürme amacıyla çalışıyoruz. Paydaş refahına odaklanarak sektörlerimize destekleyici, dönüştürücü ve güçlendirici bir katkı sağlama hedefini benimsiyoruz.

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik 

Farklılıklar doğru konumlandırıldıkları zaman kurumları ileriye taşıyabilirler. Tüm grup şirketlerimizde; kapsayıcılık, çeşitlilik ve erişilebilirliği ana ilkelerimiz olarak benimsiyoruz.  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için programlar tasarlıyor, eşit işe eşit ücret ve üst yönetimde %50 kadın oranı hedefiyle ilerliyoruz. Kimseyi geride bırakmadan tüm çalışanlarımız için adil çalışma ortamları sunuyoruz. Çalışma yeri sağlığını ön plana çıkararak, tüm seviyelerdeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini garanti altına alıyoruz. 

Geleceğin Yetenekleri 

Geleceğin yetneklerini  elimizde tutmanın geleceğe ilham veren bir şirket olmak için kritik önemde olduğunu biliyoruz. İşin geleceğine ve değişen yetenek ihtiyaçlarına uyum sağlamak için 21. yüzyıl yetkinliklerini mevcut ve potansiyel çalışanlarımıza kazandırmak üzere programlar yürütüyor, mevcut yeteneklerimizin daha da ileri seviyelere ulaşmalarını hedefliyoruz. Çalışanlarımızın, sürdürülebilirlik performansımızın bir parçası haline gelmesini önemsiyor, her bir çalışanımızı sürdürülebilirliğe katkı vermesi için teşvik ediyoruz. 

JOB @ Yıldız Holding

İş dünyası dönüşürken yeni yeteneklere duyulan ihtiyaç ile yetenek açığı giderek artıyor. Mevcut yeteneklerin gelişimine katkı sağlarken Yıldız Holding’in yeni yetenekler için cazip bir işveren olmasını önemsiyoruz. 10 yılı aşkın süredir devam eden staj ve işe alım programı JOB @ Yıldız Holding ile genç yeteneklerin staj programları ile deneyim kazanmalarına destek oluyor, uygun adaylar belirleyerek Yıldız Holding bünyesinde istihdam ediyoruz. 2021 yılında 100’ün üzerinde genç staj ve işe alım programından faydalandı.

Paydaş Refahı

Toplumsal gelişime katkı vermek için toplumsal programlar yürütüyor, bu programları etki ve gelecek odaklı tasarlıyoruz. Her yıl gelirimizin belirli bir kısmını bu toplumsal programlarına ayırıyor, sosyal etki analizi ile ürettiğimiz toplumsal faydayı ölçülebilir hale getiriyoruz. Topluma doğrudan dokunduğumuz ilk paydaşımız olan tedarikçilerimizin refahını geliştiren çalışmalar yürütüyor, çevresel, sosyal ve etik değerleri tüm tedarik zincirine entegre ediyoruz. sorumlu satın alma politikamıza tam uyum için stratejik tedarikçilerimizi güçlendiriyoruz