Kadın Platformu
Kadın Platformu

Yıldız Holding Kadın Platformu

Katılımcı ve eşitlikçi bir toplum inşası, insani gelişimin ve değer yaratan büyümenin yadsınamaz bir gerekliliğidir. Yıldız Holding ve şirketleri olarak küresel ölçekte sürdürülebilir bir geleceğin, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkün olacağı inancımızdan yola çıkarak kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamaya önem veriyoruz.

Kadının güçlenmesi ve iş dünyasında fırsat eşitliği sağlanması hedefi doğrultusunda, “Daha iyi bir gelecek için fırsat eşitliğini destekliyoruz” misyonuyla liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
 
Yıldız Holding’in farklı şirketlerinde ve coğrafyalarında, “İnsana Yatırım” vizyonuyla toplumun tümüne yayılan fırsatlar yaratmasını, en çok çalışılmak istenen şirketler arasında konumlanmasını ve kadınların güçlenmesine imkan sağlayan en iyi koşullarla anılmasını amaçlıyoruz.
 
Bu kapsamda tüm iş süreçlerimizde katılımcılığa, eşitliğe ve çoğulculuğa değer veren bir şirket olarak fırsat eşitliğini bütün çalışanlarımızın ortak konusu olarak görüyor, faaliyetlerimizi kadın- erkek tüm çalışanlarımızı dahil edecek şekilde yürütüyor, birbirimizi dinleyerek öğrenme ve deneyim paylaşım alanları yaratıyoruz.
 
Buradan yola çıkarak iş dünyasında fırsat eşitliği ve kadınların güçlenmesi için Türkiye’den ve yurt dışından çalışanlarımızın önerilerini de yansıtan katılımcı bir süreçle oluşturduğumuz Yıldız Holding Kadın Platformu Fırsat Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Manifestosu’nu hazırladık. Bu manifestoyla bütün çalışanlarımıza cinsiyetlerinden bağımsız bireyler olarak saygı duyulduğu ve değer verildiği, önyargıdan arındırılmış, ülkeler ve kültürler arası ortak bir Yıldız Holding şirket kültürünü çalışanlarımızla birlikte yaratma sözü veriyoruz.
 
Manifestomuz, fırsat eşitliği alanında söylem, iş ortamı ve iş birlikleri olmak üzere üç ana eksendeki taahhütlerimizi içeriyor:

Söylem

Fırsat eşitliği konusundaki duruşumuzu söylemlerimize ve iletişim dilimize yansıtmak amacıyla çalışıyor, eşitlikçi ve kapsayıcı bir kurum kültürü inşa etmeyi hedefliyoruz.
 • İletişim dilimizde ayrımcılığa yer vermiyoruz. İç ve dış iletişim materyallerimizi cinsiyet eşitliği merceğiyle gözden geçiriyor, cinsiyet kalıplarından arındırılmış bir dil kullanıyoruz.
 • Fırsat eşitliği konusunda bütün çalışanlarımızın katılımıyla eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyor, önyargısız bir şirket kültürü oluşturmaya yönelik tutum ve davranışlar geliştirmeyi hedefliyoruz.
 • Kadın çalışanlarımızın başarılarını ve kurum içi ya da kurum dışından ilham verici hikayelerini paylaşıyor, destekliyoruz.
 • Ayrımcılığın hiçbir türüne tolerans göstermiyor, herkesin kendini güvende hissettiği, açık iletişim ve geribildirimle desteklenen bir çalışma kültürü oluşturuyoruz.

İş Ortamı

Kadın-erkek tüm çalışanların, iş yaşamında adil ve güvenli koşullarda çalışabilecekleri bir iş ortamı yaratıyoruz.
 • Çalışma ortamında fırsat eşitliğini engelleyen alanları belirliyor, gelişim alanlarına yönelik ölçülebilir hedefler belirleyip takip ediyor, attığımız adımları şeffaflıkla paylaşıyoruz.
 • Fırsat eşitliğini en üst seviyede ele alıyor, yöneticilerimize yönelik performans hedefleri belirleyerek iş ortamının her alanında fırsat eşitliğini hayata geçirmek için politika ve süreçler tasarlıyoruz.
 • Tüm çalışanlarımız için fiziksel, cinsel, psikolojik hiçbir tacizi kabul etmiyor şiddetten uzak, güven ve iş birliği temalı çalışma ortamları yaratıyoruz.
 • Kadın Platformuna yönelik çalışanlarımızı doğrudan ilgilendirecek önemli kararlar için kadın- erkek tüm çalışanlarımızın görüşlerini alıyoruz.
 • İnsan kaynakları süreçlerimize kadın işi-erkek işi perspektifiyle bakmıyor; bütün çalışanlarımıza işe alım, terfi, ücret, yan hak, gelişim, iş yükü gibi alanlarda eşit ve adil haklar sunuyoruz.
 • Cinsiyete bağlı olabilecek önyargıları engellemek adına bütün işe alım süreçlerini fırsat eşitliğini gözeterek kurguluyor, işe alım sürecinde adaylara cinsiyete özgü sayılabilecek sorular sormuyoruz.
 • Yönetim Kurulu dahil olmak üzere üst yönetim kademelerinde kadın çalışan oranını artırmaya yönelik hedefler belirliyor, rol modellerin geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar yapıyoruz.
 • Özellikle kadın temsilinin sınırlı olduğu rollerde bu oranı artırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz.
 • Esnek ve uzaktan çalışma uygulamalarıyla ve genişletilmiş sosyal haklarına yönelik politikalarıyla kadınlarımızın iş ve özel yaşam dengesini koruyoruz.
 • İşte olduğu gibi evde de eşitliği desteklemek adına babalık rolünü güçlendirecek, erkeğin evdeki sorumluluklarını hatırlatacak ve sorumluluk almalarını temin edecek programlar geliştiriyoruz.
 • Kadın çalışanlarımızın yetkinliklerini tespit ederek kariyer planlarına destek veriyor, eğitim ve mentorluk programları gerçekleştiriyor, profesyonel gelişim olanaklarını artırmak için gereken tüm kaynakları sunuyor, gelişimlerini izleme ve değerlendirme süreçlerimiz ile takip ediyoruz
 • Fırsat eşitliği konusunda fark yaratan çalışanlarımızı teşvik etmeye ve ödüllendirmeye yönelik politikalar geliştiriyoruz.

İş Birlikleri
 

Kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için dış paydaşlarla etkin iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki beşinci amaç olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve onuncu amaç olan Eşitsizliklerin Azaltılması’nın desteklenmesine, kurumsal çalışmalarımızla katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz. Fırsat eşitliği ve kadının iş gücüne katılımı konusunda iş dünyasına liderlik etmeyi hedefliyoruz.

 • Kadının iş hayatına katılımını ve istihdamda kalabilmesini odağımıza alıyor, küresel platformda liderliği hedefleyen birçok çalışmayı hayata geçirmek üzere çalışıyoruz.

 • Kadınların adil koşullarda, farklı meslek gruplarında yetenekleri ve istekleri doğrultusunda seçim yapabilmeleri için, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki mesleklerde kadınların yetiştirilmesini destekliyoruz.
 • Tüm süreçlerimizde kadın girişimcileri destekliyoruz.

İletişim Rehberi

Yıldız Holding Fırsat Eşitliği İçin İletişim Rehberi

TIKLAYIN

Yıldız Holding Fırsat Eşitliği İçin İletişim Rehberi Tanıtım Filmi

TIKLAYIN

Kadın Platformu Raporları

Kadın Platformu Raporu 2022

Kadın Platformu Raporu 2021

Kadın Platformu Raporu 2020