Kadın Platformu
Kadın Platformu

Yıldız Holding Kadın Platformu

Katılımcı ve eşitlikçi bir toplum inşası, insani gelişim ve değer yaratan büyümenin yadsınamaz bir gerekliliğidir. Yıldız Holding ve şirketleri olarak küresel ölçekte sürdürülebilir bir geleceğin, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkün olacağı inancımızdan yola çıkarak kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamaya önem veriyoruz. Kadının güçlenmesi ve iş dünyasında fırsat eşitliği sağlanması için “Daha iyi bir gelecek için fırsat eşitliğini destekliyoruz” misyonu ile liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Yıldız Holding’in farklı şirketleri ve coğrafyalarda, “insana yatırım” vizyonuyla toplumun tümüne yayılan fırsatlar yaratmasını, en çok çalışılmak istenen şirketler arasında konumlanmasını ve kadınların güçlenmesine imkân sağlayan en iyi koşullarla anılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda tüm iş süreçlerimizde katılımcılığa, eşitliğe ve çoğulculuğa değer veren bir şirket olarak fırsat eşitliğini bütün çalışanlarımızın ortak konusu olarak görüyor, çalışmalarımızı kadın ve erkek çalışanlarımızı dahil edecek şekilde gerçekleştiriyor, birbirimizi dinleyerek, öğrenme ve deneyim paylaşım alanları yaratıyoruz. Buradan yola çıkarak iş dünyasında fırsat eşitliğini sağlamak ve kadınların güçlenmesi için Türkiye’den ve küreselden çalışanlarımızın önerilerini de yansıtan katılımcı bir süreçle oluşturduğumuz Yıldız Holding Fırsat Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Manifestosu’nu hazırladık. Bu manifesto ile bütün çalışanlarımızın cinsiyetlerden bağımsız birey olarak saygı duyulduğu ve değer verildiği, önyargıdan arındırılmış, ülkeler ve kültürler arası ortak bir Yıldız Holding şirket kültürünü çalışanlarımızla birlikte yaratma sözü veriyoruz.

Manifestomuz, fırsat eşitliği alanında söylem, iş ortamı, ekosistem ve değer zinciri olmak üzere dört ana eksendeki taahhütlerimizi içeriyor:

Söylem

Fırsat eşitliği konusundaki duruşumuzu söylemlerimize ve iletişim dilimize yansıtmak amacıyla çalışıyor, eşitlikçi ve kapsayıcı bir kurum kültürü inşa etmeyi hedefliyoruz.
 • İletişim dilimizde ayrımcılığa yer vermiyoruz. İç ve dış iletişim materyallerimizi eşitlik merceğiyle gözden geçiriyor, cinsiyet kalıplarından arındırılmış bir dil kullanıyoruz.
 • Kadın çalışanlarımızın başarılarını ve kurum içi ya da kurum dışından ilham verici hikayelerini paylaşıyor, destekliyoruz.
 • Fırsat eşitliği konusunda bütün çalışanlarımızın katılımıyla eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyor, önyargısız bir şirket kültürü oluşturmaya yönelik tutum ve davranışlar geliştirmeyi hedefliyoruz.
 • Ayrımcılığın hiçbir türüne tolerans göstermiyor, herkesin kendini güvende hissettiği, açık iletişim ve geribildirimle desteklenen bir çalışma kültürü oluşturuyoruz.

İş Ortamı

Tüm kadın ve erkek çalışanların, iş yaşamında adil ve güvenli koşullarda çalışabilecekleri bir iş ortamı yaratıyoruz.
 • Çalışma ortamında fırsat eşitliğini engelleyen alanları belirliyor, gelişim alanlarına yönelik ölçülebilir hedefler belirleyip takip ediyor, attığımız adımları şeffaflıkla paylaşıyoruz.
 • Fırsat eşitliğini en üst seviyede ele alıyor, yöneticilerimize yönelik performans hedefleri belirleyerek iş ortamının her alanında fırsat eşitliğini hayata geçirmek için politika ve süreçler tasarlıyoruz.
 • Kadın Platformuna yönelik çalışanlarımızı doğrudan ilgilendirecek önemli kararlar için kadın- erkek tüm çalışanlarımızın görüşlerini alıyoruz.
 • Tüm çalışanlarımız için güven ve iş birliği temalı çalışma ortamları yaratıyoruz.
 • Yönetim Kurulu dahil olmak üzere üst yönetim kademelerinde kadın çalışan oranını artırmaya yönelik hedefler belirliyor, rol modellerin geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar yapıyoruz.
 • Cinsiyete bağlı olabilecek önyargıları engellemek adına bütün işe alım süreçlerini fırsat eşitliğini gözeterek kurguluyor, işe alım sürecinde adaylara cinsiyete özgü sayılabilecek sorular sormuyoruz.
 • İnsan kaynakları süreçlerimize kadın işi-erkek işi perspektifiyle bakmıyor; bütün çalışanlarımıza işe alım, terfi, ücret, yan hak, gelişim, iş yükü gibi alanlarda eşit ve adil haklar sunuyoruz.
 • Özellikle kadın temsilinin sınırlı olduğu rollerde bu oranı artırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz.
 • Esnek ve uzaktan çalışma uygulamalarıyla ve genişletilmiş sosyal haklarına yönelik politikalarıyla kadınlarımızın iş ve özel yaşam dengesini koruyoruz.
 • Doğum izni uygulamamızı her iki eşi de kapsayacak şekilde genişletiyor, doğum izninden sonra iş hayatına dönen çalışanlarımızın kariyerlerine kaldıkları yerden devam etmeleri için gerekli desteği sağlıyoruz. Ebeveynlerin iş yaşamlarını kolaylaştırmak adına kreş desteği veriyor, ofislerimizde süt odaları olmasını zorunlu kılıyoruz.
 • İşte olduğu gibi evde de eşitliği desteklemek adına babalık rolünü güçlendirecek, erkeğin evdeki sorumluluklarını hatırlatacak ve sorumluluk almalarını temin edecek programlar geliştiriyoruz.
 • Kadın çalışanlarımızın yetkinliklerini tespit ederek kariyer planlarına destek veriyor, eğitim ve mentorluk programları gerçekleştiriyor, profesyonel gelişim olanaklarını artırmak için gereken tüm kaynakları sunuyor, gelişimlerini izleme ve değerlendirme süreçlerimiz ile takip ediyoruz.
 • Fırsat eşitliği konusunda fark yaratan çalışanlarımızı teşvik etmeye ve ödüllendirmeye yönelik politikalar geliştiriyoruz.

Ekosistem

Kurumsal sınırlarımızın dışına çıkarak başta girişimci ekosistemi olmak üzere kadınları ve kız çocuklarını destekliyoruz.
 • Kadınların adil koşullarda, farklı meslek gruplarında yetenekleri ve istekleri doğrultusunda seçim yapabilmeleri için faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki meslekler başta olmak üzere kadınların yetiştirilmesini destekliyoruz.
 • Kadının iş gücüne katılımını sağlamak konusunda iş dünyasına liderlik etmeyi hedefliyoruz. Bunun için kadın girişimcileri destekleyerek ekosistemdeki rollerini genişletiyoruz.

Değer Zinciri

Değer zincirimizde yer alan tedarikçilerimizden müşterilerimize geniş bir zincirde kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için çalışıyoruz.
 • Kadının iş hayatına katılımını ve istihdamda kalabilmesini odağımıza alıyoruz.
 • Değer zincirimizdeki kadınların tamamının güçlenmesini sağlayacak programlar yürütüyoruz.
 • Satın alma süreçlerimizde kadın girişimcileri destekliyoruz.

İletişim Rehberi

Yıldız Holding Fırsat Eşitliği İçin İletişim Rehberi

TIKLAYIN

Yıldız Holding Fırsat Eşitliği İçin İletişim Rehberi Tanıtım Filmi

TIKLAYIN

Kadın Platformu Raporları

Kadın Platformu Raporu 2022

Kadın Platformu Raporu 2021

Kadın Platformu Raporu 2020