Döngüsel Ekonomi
Döngüsel Ekonomi

Döngüsel Ekonomi

Kaynakların verimli ve daha az kullanılması için döngüsel operasyonlar tasarlıyoruz. Sıfır atık üreten, israf etmeyen operasyonlarımızla değer yaratmaya devam ediyoruz. Su risklerimizi analiz ediyor, su baskısı olan alanlardaki etkilerimizi azaltıyoruz. Plastik kirliliğinin insan ve doğa üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin farkındayız ve 2030 yılına kadar plastik ambalajlarımızın tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Daha sürdürülebilir bir gelecek için ana faaliyet alanlarımızda tarımsal üretime bağlı onarıcı tarım uygulamalarıyla, ana hammadde kaynağımız olan toprağın sağlığını yeniden kazanması için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporları

Yıldız Holding ve grup şirketlerimizin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarına bu bölümden kronolojik sıraya göre erişebilirsiniz.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporları

pladis Sürdürülebilirlik Raporları

Ülker Sürdürülebilirlik Raporları