Biyoçeşitlilik ve Tarım Uygulamaları
Biyoçeşitlilik ve Tarım Uygulamaları

Biyoçeşitlilik ve Tarım Uygulamaları

Mevcut verim odaklı tarım uygulamaları toprağın yapısını ve faaliyet gösterilen bölgelerdeki canlı ekosistemlerini olumsuz etkilediği için üretim süreçlerinin de aksamasına neden oluyor. Verimliliği artırıcı kimyasalların ürün kalitesi ve gıda güvenliği konularında da yarattığı olumsuz etkiler insan hayatını da doğrudan etkiliyor. Özellikle karbon depolama konusunda doğal bir kaynak olan toprağın sağlıklı bir yapıya sahip olması hem ürün kalitesi hem de biyoçeşitliliğin korunması adına önemli bir etken olarak görülüyor. Bu kapsamda iklim krizi ile mücadelede kritik bir öneme sahip olan biyoçeşitliliğin korunması için onarıcı ve yenileyici tarım uygulamalarının önemi her geçen gün artıyor. Doğal sistemlerin devamlılığı için kritik öneme sahip olan biyoçeşitliliğin takip edilmesi, yenilenmesi ve çeşitliliğin artırılması önem arz ediyor.

Yıldız Holding ve şirketleri olarak operasyonların büyük bir çoğunluğunu yürüttüğümüz tarım alanlarındaki biyoçeşitliliğin önemi üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini de etkiliyor. Bu doğrultuda doğal ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin korunması için projeler yürütüyor, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde araştırma, izleme ve koruma çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Projelerin bütünsel olarak ele alınması ve bilimsel temellerle yürütülmesi amacıyla başta çiftçiler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere çeşitli paydaşlarla iş birlikleri yapıyoruz.  

Sürdürülebilirlik Raporları

Yıldız Holding ve grup şirketlerimizin yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarına bu bölümden kronolojik sıraya göre erişebilirsiniz.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporları

pladis Sürdürülebilirlik Raporları

Ülker Sürdürülebilirlik Raporları