Gıda Güvenliği Kurulu Ve Tüketici Hassasiyetlerine Uygun Gıda Üretimi (Helal, Koşer, Vejetaryen)

Misyonumuz, Gıda Güvenliği ve Tüketici Hassasiyetleri konularında en yüksek standartlarda ve kalitede gıdalar üreten lider bir küresel gıda üreticisi olmaktır.

Amacımız
Gıda Güvenliği ve Helal Gıda gibi Tüketici Hassasiyetleri konuları Yıldız Holding’in DNA’sında var. Rahmetli kurucumuz merhum Sabri ÜLKER beyefendinin ÜLKER’i kurarken daha işin başında, ‘kendim yemediğim ve çocuklarıma da yedirmediğim hiçbir mamulü üretmem ve ticaretini de yapmam’ anlayışı her zaman bizlere rehber oluyor. Tüm ürünlerimiz, tedarik zincirimiz boyunca, gıda güvenliği standartlarına ve regülasyonlara uygun olarak üretiliyor.

Bizler, Yıldız Holding Gıda Güvenliği Kurulu olarak kurucularımızın bu büyük emanetini geliştirerek sürdürmek ve gelecek kuşaklara da aktarmak için global ölçekte oluşturduğumuz Yıldız Holding Gıda Güvenliği ve Tüketici Hassasiyetleri Standartları ve Sistemlerinin uygulamalarını takip ediyor, etkinlik ve yeterliliğini denetliyor, süreklilik ve mükemmelliğini sağlamaya çalışıyoruz.

Faaliyet alanlarımız
Yıldız Holding Gıda Güvenliği Kurulu, Yıldız Holding’e bağlı gıda şirketlerinde, tedarikçilerinde ve tüm tüketim zincirinde Gıda Güvenliği, Gıda Savunması ve Helal Gıda başta olmak üzere tüketici hassasiyetleri konularında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

Holding stratejilerinin belirlenmesi:
Gıda Güvenliği Kurulu haftalık, aylık ve yıllık değerlendirme toplantılarıyla Holding’in Gıda Güvenliği stratejilerini belirliyor.

Kurumsal standartların oluşturulması:
Kurul; Gıda Güvenliği, Gıda Savunması ve Helal Gıda başta olmak üzere tüketici hassasiyetleri konularında kendi bünyesinde bulundurduğu uzman kadrosunun yanı sıra Holding dışı akademisyen görüşlerini de alarak kurumsal standartlar oluşturuyor.

Uluslararası kurallara ve değişen regülasyonlara uygun olarak gıda güvenliği ve savunmasına ilişkin risk değerlendirmeleri yapıyor ve güncel risklerin yanında gelecekte risk potansiyeli oluşturabilecek kaynakları da araştırıyor.

Eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanması:
Oluşturulan kurumsal standartlara uygunluğun sağlanması amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki tüm Holding gıda şirketlerine danışmanlık hizmeti veriyor, notlar hazırlıyor ve eğitimler veriyor.

Uygunluğun doğrulanması amacıyla denetimlerin yapılması ve belirlenen aksiyonların takibi:
Gıda Güvenliği Kurulu, Yıldız Holding ve bağlı şirketlerdeki uygulamaların etkinlik ve yeterliliğini denetliyor. Gıda Güvenliği ve Savunmasıyla ilgili yasa, tüzük, kodeks, standart ve spesifikasyonların Yıldız Holding ve bağlı işletme ve iş birimlerinde uygulanmasını sağlıyor. Denetim sonuçlarını şirketlerin en üst pozisyonundaki yöneticilerine bildiriyor ve belirlenen aksiyonların alınmasını sağlayıp aksiyon takibi ve takip denetimlerini yapıyor. Aksiyonların, olumlu bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlıyor.

halley_biskuvi_gida_guvenligi.jpg

Tüketici hassasiyetleri standartlarına uygunluk sisteminin inşası, sertifika ve süreçlerinin takibi ve gözetimi:

Helal gıda üretimi

Tüm ürünlerimiz helal standartlarına uygun olarak üretiliyor. Bu amaçla bünyemizde helal gıda endüstrisi uzmanları yer alıyor. Sektörde öncü ve örnek nitelikte olan mevcut helal gıda standartlarımız doğrultusunda etkin bir Helal Yönetim Sistemi uygulanıyor.

Tüm kullandığımız hammaddeler ve yurt içi- yurt dışı tüm üretim tesislerimiz, uluslararası kuruluşlarca kabul edilmiş helal standart ve uygulamalarını içeren helal yönetim sistemimizin sıkı şartlarına uygun.

Tüm fabrikalarımızda Helal komiteleri bulunuyor. Bu komiteler, satın alma sürecinden Ar-Ge sürecine, üretim süreçlerinden satışa kadarki tüm aşamalarda helal gıda uygunluğunu sağlamak adına gerekli yönetim basamaklarını yönetiyor. Bütün kritik süreçlerimizde helal kontrol noktaları belirli olup gerektiğinde analizlerle destekleyerek sistemlerimizin yönetimini sağlıyoruz.

En küçük bir risk taşıyan bütün gıda hammaddelerimizde helal sertifikası gerekliliğini şart koşuyoruz. Tedarikçilerimizden talep ettiğimiz sertifikalar, sektörün önde gelen uluslararası otoriteleri tarafından onaylanmış sertifikalandırma kurumlarına ait ise kabul ediliyor. Küresel bir şirket olmanın gereği olarak bütünleyici bakış açısıyla, tedarikçilerimizin de standartlarımıza uygun olmalarını sağlıyoruz. Tedarikçi denetim programımızı aşağıda bulabilirsiniz.

Gıda Güvenliği Kuruluna bağlı çalışmakta olan Gıda Güvenliği ve Tüketici Hassasiyetleri ekibi tarafından denetim programları oluşturularak, helal yönetim sistemimizin gerekliliklerine uygunluğun kontrolü adına; üretim tesislerimiz, depolarımız ve lojistik noktalarımız da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı tüm birimlerimizde düzenli ve ayrıntılı denetimler yapılıyor.

gida3.jpg

Helal ile ilgili yapılan yorum ve kabullerin kompleks yapısını ve çeşitliliğini anlıyor, ihracat ve üretim yaptığımız ülkelerin regülasyonlarını yakından takip ediyor, farklı ülkelerin ya da bölgelerin beklentilerini karşılamak adına gereken hassasiyeti gösteriyoruz.

Bünyemizde bulunan helal gıda endüstrisi uzmanları aracılığıyla her seviyedeki iş birimlerine helal uygunluğunun sürdürülebilmesi adına düzenli olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Koşer gıda üretimi

Koşer standartlarına uygun üretimler müşteri talebi doğrultusunda yapılıyor. Koşer standartlarına uygun üretim yapıldığı durumda, burada kullandığımız hammaddelerin tedarikçilerinden talep ettiğimiz koşer sertifikaları sektörün önde gelen saygın kuruluşlarından alınıyor. Standartlarımız doğrultusunda üretim şirketlerimizi sürekli denetliyor eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Vejetaryen gıda üretimi

Ürünlerimizin satıldığı bazı bölgelerde, tüketicilerimizin hassasiyetleri göz önünde bulundurularak vejetaryen beslenme standartlarına uygun üretim yapıyoruz. Vejetaryene uygun üretimde de uluslararası saygın kuruluşların uygulamalarına uygun hareket ediyoruz.

Tedarikçi Denetim Programımız 

Tedarikçilerimizin standartlarımıza uyumu için düzenli denetlenmesi ve Gıda Güvenliği, Gıda Savunması, Helal gıda başta olmak üzere Tüketici hassasiyetleri kapsamındaki gerekli incelemelerin yapılması konularında sektöründe uzman Merih Kalite şirketi ile iş ortaklığı yapmaktayız.

Merih Kalite iletişim;
merihkalite.com

Tanımlar

Gıda güvenliği: Gıdaların ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sağlıklı bir şekilde işlenmeleri, hazırlanmaları, depolanmaları ve tüketicilere sunulmalarını sağlamak için, tohumdan sofraya kadar, gıda üretim süreçlerindeki gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilen biyolojik, mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal risklerin tespit edilmelerini ve bu risklerin ortadan kaldırılmasını sağlayan faaliyetlerin tümüdür.

Gıda savunması: Gıdaların sağlıklı bir şekilde üretilmeleri ve tüketilmelerini sağlamak için, gıda üretim süreçlerinde ortaya çıkabilecek fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve radyolojik kasıtlı kontaminasyonların, iç ve dış kaynaklı tehdit ve risklerin meydana gelmesini önlemeyi, engellenmesini ve ortadan kaldırılmasını hedefleyen, genel önleyici önlemler, zaaf tespit ve azaltımı, gıda savunması planları gibi aksiyonları kapsayan savunma sistemidir.

Tüketici hassasiyetlerine uygun gıdalar: Gıda üretimi ve satışı yaptığımız ülkelerde yaşayan tüketicilerimizin talepleri doğrultusunda, yasalarda ve kodekslerde belirtilen genel gıda üretim kurallarına, sağlık ve hijyen prensiplerine uygun olmak kaydıyla; Evrensel İnsan Hakları arasında sayılan ve yasalarca korunma altına alınmış olan inançlara, yaşam tarzı ve tercihlerine uygun gıda taleplerinin karşılanması amacıyla üretilen gıdalardır.

 

Bize ulaşın