YETENEK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Küresel arenada başarımızın sürdürülebilirliği için Küresel Çalışma Prensiplerimizi oluşturduk. Bu prensipler ülkeden, fonksiyondan, üründen bağımsız olarak çalışma biçimimizi çerçeveleyen bir modeli gösteriyor. Modelimiz; insan kaynağı, inovasyon, sürdürülebilir büyüme, etik ve yasal uyumluluk etrafında şekilleniyor. 

ETİK İLKELERİMİZ

Yıldız Holding olarak başarımızı sürdürülebilir kılmak için, üstün iş ahlakı ile ulaştığımız itibara, sürekli gelişime ve sıfır hata politikasına odaklı iş yapış şekline önem veriyoruz. “Etik İlkeler ve Çalışma Prensipleri”miz, çalışanlarımız için birlikte iş yapma kurallarımızı, davranışlarımızı ve ilkelerimizi içeren bir kılavuz niteliği taşıyor. Bu ilkeler sadece kurumsal itibarımızın devamlılığı için değil, global platformda bir oyuncu olarak güvenle ve sürdürülebilir bir şekilde büyümemiz için de önemli bir referans oluşturuyor.

Etik İlkeler ve Çalışma Prensiplerimiz, aynı zamanda hissedarlarımız, tüketicilerimiz ve tedarikçilerimiz ile iş ilişkimizi düzenliyor; her türlü hedef ve faaliyetimizde bize ışık tutuyor.

Bu konulara gösterdiğimiz hassasiyet ve sahip olduğumuz köklü itibar sayesinde 2014 yılında Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından ETİKA Türkiye Etik Ödülü’ne layık görüldük.

Yıldız Holding Etik İlkeler ve Çalışma Prensipleri Kitapçığı'na ulaşmak için tıklayınız.

EŞİT FIRSATLAR, ÇEŞİTLİLİK

Genç Platform şirketimizde çalışan gençleri ve her zaman genç kalanları temsil etmek için kuruldu. 

Bu platform kendini; 

• alışılmışın dışında yollarla sorgulayan, 
• sorgulanmaktan korkmayan, 
• zamanı yakalamanın ötesinde zamanın önünde koşan,
• nasıl yaptığına değil ne yaptığına bakan,
• en iyi sonuca birlikte varılacağına inanan,
• değişimden korkmayan,
• fark yaratacak dönüşümlerin ilk kıvılcımı olarak konumlandırıyor. 

Bu yaklaşımları ile gençlerin sesini kimi zaman ürün geliştirme projelerine kimi zaman iş ortamını iyileştirme projelerine taşıyabiliyoruz. Çünkü bu platform hedefini her zaman konuşmak ve konuşarak değişime ön ayak olmak üzerine tanımlıyor.

Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın 

Kadının gücü ve katma değeri ile zenginleşmenin, yönetimde bakış açısı ve analiz çeşitliliğinin önemine inanıyoruz. Bu nedenle kadınların üst yönetim rollerinde daha etkin olması için PRAESTA Türkiye ve FORBES Türkiye işbirliğiyle başlatılan, “Yönetim Kurulları’nda Daha Çok Kadın İçin Şirketler arası Mentorluk Programı”nın destekçilerinden biriyiz. İş dünyasının stratejik kararlarında kadın gücünün artması ve kadınlara iş dünyasında fırsat eşitliği için iş yaşamında kadın odaklı yaklaşımımızı koruyacağız.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

SenSeç Platformu uygulamamız ile çalışanlarımızın ücret dışındaki standart yan hak paketlerini kendi bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak tekrar düzenlemelerini ve bu sayede önemli avantajlar elde etmelerini sağlıyoruz. Platform kapsamında, tamamlayıcı sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası ve check-up seçeneklerinden faydalanılabildiği gibi bireysel emeklilik sistemi ile geleceğe, market alışveriş kartı ile ev ekonomisine yatırım yapılabiliyor. Ayrıca her yıl, Müdür ve üzeri pozisyonlardaki çalışanlarımız ile 10 yıldan fazla kıdeme sahip 45 yaş ve üzeri çalışanlarımıza şirket ödemeli check-up hakkı sunuyoruz. Bu kapsama dahil olmayan çalışanlar ve çalışanlarımızın birinci dereceden akrabaları da, anlaşma sağlanan kurumlarda aynı avantajlardan yararlanabiliyorlar.

Mutlu Et Mutlu Ol Günü Lokomotif markamız Ülker’in 1944’ten bu yana biriktirdiği mutlu anları çalışma arkadaşlarımız ve tüketicilerimizle birlikte kutlamak için her Kasım’ın üçüncü perşembesini Mutlu Et Mutlu Ol Günü ilan ettik. Kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimizin ve çalışanlarımızın mutlu anlarını çoğaltmak için çalışıyoruz. Bu özel günde de, Holding çatısı altındaki tüm çalışanlarımızın başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaymalarını amaçlıyoruz.


Geribildirim Kültürü

1.Fark Et 360 Derece Geribildirim Uygulaması çalışanlarımızın gelişimini desteklemek için her yıl uyguluyoruz. Bizi bugün ve geleceğe hazırlayan Yıldız Ol Yetkinlik Modelimiz doğrultusunda  beraber çalıştığı çalışma arkadaşlarından, iç müşterilerinden, yöneticilerinden ve varsa ekiplerinden geribildirim almalarını sağlıyoruz. Uygulama ile elde edilen geribildirim kendilerine iç görü sağlayarak bireysel gelişim planlarını oluşturmalarında önemli bir kaynak oluyor. Uygulama ile Yıldız Holding’de liderlik ve çalışma kültürünü desteklemeyi ve geribildirim ile sürekli gelişim kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

2.“Yıldızların Sesi” Çalışan Bağlılığı Anketi’ni, organizasyonun güçlü yönlerini ve gelişim fırsatlarını belirlemek ve çalışanlarımızın iş hayatındaki bağlılık düzeylerini ölçüp pozitif değişimler yaratmak amacıyla her iki yılda bir gerçekleştiriyoruz. Ankette; liderlik, performans ve ödül, iletişim ve yetenek yönetimi gibi konu başlıklarında çalışanlarımızın geribildirimlerini alıyoruz. Sonuçları tüm çalışanlarımızla paylaşıp onların katılımıyla gelişim alanları ile ilgili aksiyonları planlıyoruz.

Çalışan Bağlılığı Anketi’nde iş ortağımız Towers Watson’ın Sürdürülebilir Çalışan Bağlılığı analizine göre üç dönem boyunca art arda ankete katılımcı sayısının ve bağlılık endeksinin arttığı şirketler arasında öne çıkıyoruz. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz ankette, bağlılık endeksimiz %78 ve ankete katılım oranımız %95 seviyelerini yakaladı. Ayrıca bağlılık endeksimiz Türkiye normunun üzerinde seyrediyor.

EĞİTİM VE YETENEK GELİŞİMİ

Yıldız Akademi  lider olabilmenin yollarından biri yeterli mesleki donanım ve güçlü yetkinliklere sahip insan kaynağından geçiyor. Bu nedenle çalışanlarımızın öğrenme ve gelişimine en çok yatırım yapan şirketlerin başında geliyoruz. Öğrenme ve gelişimde misyonumuz, sürekli ve yenilikçi öğrenmeyi sağlamak, ihtiyaca ve hedef kitleye uygun olan öğrenme araçlarını sunmak, tüm çalışanlarımız için öğrenme ve gelişimde fırsat eşitliğini gözetmektir. Bu misyon ışığında hem beyaz hem mavi yaka çalışanlarımız çeşitli araçlardan faydalanıyor. Öğrenme ve gelişim faaliyetlerimizi Yıldız Akademi çatısı altında yönetiyoruz. Dijitalleşmenin de olanaklarından yararlanarak tasarladığımız Yıldız Akademi Dijital ile gelişim kaynaklarına 7/24 mobil ve web ortamında ulaşılabilmektedir. Yıldız Ol Yetkinlikleri ile tasarlanmış çok farklı ve güncel içeriklerle çalışanlarımız istedikleri zaman kendilerini geliştirebiliyor.

Önce Biz ve Kariyer Fırsatları Yıldız Holding’de açılan pozisyonlarda öncelikli olarak kendi çalışanlarımızı değerlendiriyoruz. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Planlama sürecimizi, bir üst pozisyona terfi, fonksiyonlar yada şirketler arası transfer ve atamalarımızı, iç işe alım süreçlerimizi önce kendi çalışanlarımızın kariyerlerinde gelişim fırsatlarını destelemek üzere uyguluyoruz. Onlarca farklı şirket, iş kolu ve fonksiyonda yer alan grubumuzda, çalışanlarımıza için farklı deneyimler ve gelişim imkanları sunarak kariyerlerinde ilerleme ve değişim imkanı sunuyoruz. Bu amaçla açık pozisyonlarda öncelikle onların başvurularını değerlendiriyoruz.

Ödül Sistemlerimiz

Yenilikçi yaklaşımlarla işimizi daha etkin yapmak, başarılı sonuçlar elde etmek ve başarımızı geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bunu sağlarken fark yaratan uygulamalar ve sürekli yüksek performans gösteren çalışanlarımızın ödüllendirilmesi önem verdiğimiz hususlardan biri. Çalışanlarımızı takdir ve motive etmek amacıyla hazırlanmış 4 farklı ödül programımız bulunuyor. 

1. Senenin Yıldızları: Çalışanlarımızın gerçekleştirdiği en iyi iş uygulamalarını paylaşmalarını sağlamak, takım çalışmasını destekleyen davranışları ödüllendirmek üzere tasarladık. Yılda bir kez, Yıldız Holding ve bağlı şirketlerinde çalışan tüm kişilerin başvurusuna açık, Senenin Yıldızları başlığıyla bir proje yarışması duyuruyoruz. Farklı kategorilerde proje şampiyonlarını belirleyerek ödüllendiriyoruz.

2. Akıl Küpü: Yıldız Holding yapısını, iş süreçlerini, kültürünü geliştirip güçlendirebilen, mevcut ve potansiyel problemlerin tespit edilmesi için sorgulayıcı ve yenilikçi çözümler üreten mavi yaka çalışanlarımızın dâhil olduğu ödüllendirme sistemimizdir.

3. Anlık Ödüllendirme: Yıldız Holding değerleri ve yetkinlikleri çerçevesinde çalışanların fark yaratan sonuçlar elde ettiği, kuruma katma değer sağladığı davranış ya da çabanın ödüllendirildiği sistemimizdir. Bu sistem tüm yöneticilerimizin çalışanını fark etme, takdir etme ve ödüllendirmesine olanak sağlıyor.

4. Yıldız Kupası: Türkiye’de sporun en büyük destekçisi olan Yıldız Holding olarak, çalışanlarımızı bu konuda destekliyor; onları sportif bir etkinlikte bir araya getiriyoruz. Hep birlikte çalışmak ve başarmak, bireysel değil ortak tecrübeleri edinmek, sürdürülebilir bir başarıyı desteklemek için, 2013’ten bu yana Yıldız Kupası’nı düzenliyoruz.

Liderlik Gelişimi

Yıldız Holding’de gelecekte görmek istediğimiz resmin merkezine liderliği yerleştiriyor ve liderliği bir konum değil, her çalışandan beklenen farklı yetkinlik ve davranışlar olarak tanımlıyoruz. Yıldız Holding’de başarıyı getiren, şirketimizin vizyon, misyon ve stratejilerine ulaşmasını sağlayacak bu yetkinlik ve davranışlar Yıldız Holding Yıldız Ol Yetkinlik Modeli içinde çerçeveleniyor. Bu model ile organizasyonumuzun tüm çalışanlarımızdan beklenen davranışları açıklıyor ve her çalışanımız için nelerin önemli olduğunu gösteriyoruz. 

Liderliği bu şekilde konumlandıran organizasyonumuz için en kıdemli yöneticiden ilk basamak çalışanımıza kadar liderlik gelişimi öncelikli geliyor. Liderlik gelişimi için, çalışanlarımızın kariyer gelişim planlarını gelişim alanları ve güçlü yönlerini yetkinlik modelimiz çerçevesinde belirliyoruz. Liderlik Gelişim Programı ile farklı seviyeler için modüler gelişim programları oluşturuyoruz. Bu yolculuk boyunca, modül aralarında ve program sonunda çeşitli öğrenme ve gelişim araçları ile yöneticilerimizin ve yönetici adaylarımızın sürekli öğrenme gündeminde kalmalarını amaçlıyoruz.

Fonksiyonel Gelişim Akademileri

Yıldız Holding ve bağlı şirketlerimizdeki çeşitli iş ailelerinin uzmanlığını pekiştirmek, mesleki derinleşmeyi sağlamak, küresel ve geleceğe dair trendler üzerine iş algısını yeniden yorumlamak, uzmanlık bilgisinin artmasını ve becerilerin gelişmesini sağlamak için fonksiyonel gelişim akademileri düzenliyoruz. 1-3 hafta süren bu akademik programlarda Yıldız Holding’in iş yapış biçimi sorgulanırken en iyi uygulama örnekleri de incelenerek katılımcıların öğrenme süreçleri zenginleştiriliyor. Bu akademilerin temelinde çalışanlarımızın işinin lideri olması ve kariyer gelişimlerini eğitimlerle güçlendirmek yatıyor. Bu akademik çalışmaları desteklemek ve kurumsal hafızamızı kuvvetlendirmek amacıyla Yıldız Mükemmellik Yolu adını verdiğimiz operasyonel mükemmellik programımızı başlattık. En iyi iş yapış metotlarımızı geliştirerek süratle yaygınlaştırmayı, yalınlaşmayı ve sürekli gelişim içerisinde olarak rekabette daima bir adım önde olmayı hedefliyoruz.

Akademilerimiz:

-İnsan Kaynakları Akademisi
-Mali İşler Akademisi
-Üretim Akademisi
-Pazarlama Akademisi
-Satış Akademisi

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

Yıldız Holding ve bağlı şirketlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal sorumlulukların ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlıyoruz. Bu konudaki gelişmelerin organizasyonumuza taşınması ve takibi için Sağlık, Emniyet, Enerji, Çevre departmanımız İş Güvenliği departmanlarımız ile işbirliği içinde çalışıyor. SEÇ Departmanı olağanüstü durumların oluşmaması için tedbirler alıp, olağanüstü durumların yaşanması halinde ise hazırladığı acil durum planı ile çalışanların öncelikle can güvenliğini sağlıyor, mağduriyetlerini giderip iş sürekliliğini sağlayarak müşterilerine, iş ortaklarına ve devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor.

Şirketlerimizde ISO 14001 (Environmental Management System) ve OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assesment System) yönetim sistemleri kurulu olup, Bağımsız Dış denetimlerle takip ediliyor. İşletmelerimizde uygulanan ISO 14001 Yönetim Sistemleri ile atık azaltma ve geri dönüşüm, su ve enerji verimliliği çalışmaları, ambalaj miktarlarında azaltma ve geri kazanıma yönelik çalışmalar yürütülüyor. Operasyonel Sürdürülebilirlik platformumuzla, sürdürülebilirlik kavramını Yıldız Holding’in taşıdığı değerlere ve faaliyet gösterdiğimiz alanlara uygun olarak, kendimize özel bir hale getirmeyi hedefliyoruz. 2020’de Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında lideri olma vizyonumuzla, yarınlar için emin ve sürdürülebilir adımlarla hep birlikte ilerliyoruz.