Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Amacımız sürdürülebilir bir büyüme sağlarken başarılarımızı arttırmak ve gelecek için daha iyisini yapmak. Bunu, yenilikçi bir bakış açısıyla hedeflerimize odaklanarak, değişen dünya ve iş koşullarına yanıt vererek başaracağız. Mutlu Et Mutlu Ol yaklaşımımız bu doğrultuda gelecek nesillere vaadimizi anlatıyor.

Toplum, Dünya ve Ürün unsurları etrafında şekillenen bu yaklaşım, her biri büyük hedeflere sahip olan ve bu hedeflere ulaşmamıza yönelik ara hedefleri bulunan üç ana alan üzerine odaklanıyor:

BİRLİKTE GÜÇLENMEK (Toplum): Çalışanlarımız ve ortaklarımız, bizi başarılı kılar. Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik tutkularını, bağlılıklarını ve ilhamlarını canlandırmak için onları güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

İYİLEŞTİRMEK (Dünya): Hayatımızı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynakları ve hizmetleri temin etmek adına, çocuklarımız ve gelecek nesiller için çevremizi korumak ve çevresel koşulları geliştirmek zorundayız.

İLHAM VERMEK (Ürün): Müşterilerimiz ve toplum, çevreyi korumak, sağlıklı bir toplum yaratmak ve toplumsal değerleri desteklemek konusunda bizden aktif bir rol oynamamızı bekliyor. Bunu yaparken, onlara güven ve ilham vermemiz ve onları mutlu etmemiz gerekiyor. 

Hedeflerimizi gerçekleştirirken destek alacağımız ana unsurlar, eğitim, etkileşim, iş birliği, inovasyon ve dijitalleşmedir. Girişimcilik ruhuyla dijital ve temiz teknolojileri benimseyerek inovatif çözümler üretmemiz gerekiyor. Oluşturduğumuz çerçeve, tüm çalışanların etik, şeffaf ve bütünlük içerisinde çalışmasını sağlayan güçlü ve şeffaf yönetim sistemimize dayanıyor.

Yaklaşımımızı oluştururken Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri temel aldığımız ana odaklardan bir diğeri. Bu hedefler hayal ettiğimiz geleceği inşa etmek adına hepimizin karşı karşıya kaldığı en zorlu toplumsal ve çevresel konuları ele alan kapsamlı bir rehber sunuyor. SKH'lerle uyumlu yaklaşımımızla İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (8), Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (9), Eşitsizliklerin Azaltılması (10), Sorumlu Üretim ve Tüketim (12), İklim Eylemi (13) ve Karasal Yaşam (15) hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.