Sürdürülebilir Hammadde Tedariği

Hammadde tedariğinde etik ticarete ve sürdürülebilirliğe önem veriyor, dünyaya olan sorumluluklarımızı yerine getirerek çalışıyoruz.

Bizim için sürdürülebilir büyümenin en temel halkası olarak “sürdürülebilir hammadde tedariği” büyük öneme sahip. Türkiye’den tedarik edilemeyen kakao gibi bazı ürünler dışında hammadde ihtiyacının büyük bölümü iç piyasadan temin ediliyor. Bu da yüz binlerce üreticinin hayatına değer katmak anlamına geliyor.

Tarımsal hammadde tedariğinde çalıştığımız Türkiye’deki sözleşmeli çiftçilerimizin sayısı 2.900’e ulaştı. İşimizin ana hammaddesi olan buğdayın % 80’ini yurtiçinden temin ediyoruz. Buğday ve diğer tarımsal hammadde alımlarında doğrudan çiftçiden tedarike öncelik tanıyoruz. Çiftçilere tohum desteği vermek suretiyle sözleşmeli ekimler yapıyoruz.

Buğdayda verimlilik projesi

Gıda ve içecek şirketlerimizde, buğdaydan süte, fındıktan bitkisel yağa dek Türkiye tarım ürünlerinin endüstriyel alanda değerlendirilmesini sağlıyor ve global çalışmalarımızla bunu dünya ölçeğinde sürdürüyoruz. Bisküvinin ana hammaddelerinden olan buğdayda verimliliğin artırılması, tohum desteği sağlanması gibi çalışmalarla çiftçinin yanında yer alıyoruz.

Buğdayın iyileştirilmesi için tohum ıslah çalışmaları yapıyoruz. 2009 yılından bu yana Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte bisküvilik buğday tarım ıslahı çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmalarla verimi yüksek, hastalıklara ve kuraklığa dayanıklı tohumlar yetiştirilmesini hedefliyoruz.

Yıldız Holding grup şirketi Önem Gıda, 5 yıldır Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte bisküvilik tohum ıslah çalışmasını yürütüyor. Verimi yüksek, hastalıklara ve kuraklığa dayanıklı olacak tohumlar yetiştirilmesi çalışması tamamlandı. Böylece çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesi mümkün olacak.

ÇİFTÇİ REFAHI VE TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI

Buğday alımlarında direkt çiftçiden alımlara ayrıcalık tanıyor ve çiftçilere tohum desteği vermek suretiyle sözleşmeli ekim yapıyoruz.

Tarımsal alanların korunabilmesinin en önemli şartlarından biri de, üreticilerin tarımsal faaliyetlerinin bir ekonomik değerinin olması ve bu ederin onlara ödenebilmesidir. Ana faaliyet alanımız olarak tanımladığımız gıda ve içecek konusunda bu sorumlulukla hareket ediyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAKAO

İşimizin en önemli hammaddelerinden biri olan kakao temininde sürdürülebilir ilkeleri benimseyerek kakao çiftçilerinin ekonomik ve toplumsal gelişmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. 

PACTS-logo.jpg

Yıldız Holding olarak PACTS (Kakao İzlenirliği ve Sürdürülebilirliği için Üretici Birliği - Processors Alliance for Cocoa Traceability and Sustainability) programına sponsor olduk. Çevreye duyarlı ve profesyonel bir üretim zinciri yaratırken verimi artırmayı hedefleyen PACTS, bu doğrultuda kakao üretimi yapan çiftçilerin eğitilmesi, agronomi (tarım bilimi) desteği verilmesi ve yenilikçi üretim uygulamalarının öğretilmesini sağlıyor.

Sponsorluk kapsamında 2014 yılında PACTS’in Fildişi Sahili’ndeki kakao üreticilerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi programına yatırım yapıyoruz. Bu yatırım ile PACTS fermantasyon ve kurutma merkezlerinin içilebilir su ve güneş enerjisi ihtiyacı karşılanmış olacak. Böylelikle bölge halkının ve merkezlerdeki ekiplerin çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaşacak.

Fildişi Sahili’nde içilebilir su erişimi olmayan seçilmiş 8 merkeze yapılan yatırım ile her bir merkezde 100 ile 4.000 kişiye temiz su sağlanacak. Proje tamamlandığında sağlıksız içme suyu kaynaklı hastalıklarda azalma ve yerel halkın sağlık şartlarında iyileşme sağlanması da bekleniyor. Ayrıca toplamda 15 kurutma merkezine güneş aydınlatma sistemleri kuruluyor. Yerleştirilecek güneş panelleri sayesinde binaların hem iç hem dış aydınlatması yapılacak. Ayrıca elektrikli aletler günlük 7 saate kadar şarj edilebilecek. Böylece güvenlik seviyesi ve gece çalışmalarındaki görüş alanı artacak.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

WOF-logo.jpg

Türkiye’nin en büyük kakao kullanıcısı olan Ülker Çikolata şirketimizle, 2012 yılında Dünya Kakao Vakfı’na (The World Cocoa Foundation) üye olarak dünya çikolatacılarıyla aynı platformda yer alıyoruz. Bu platformla birlikte, dünya nüfusunun refahını geliştirecek tarımsal üretimde sürdürülebilir ilkeleri benimseyerek kakao çiftçilerinin ekonomik ve toplumsal gelişmelerine destek olmayı amaçlıyoruz.

Dünya Kakao Vakfı’na üye olan ilk Türk şirketi olarak, Dünya Kakao Vakfı çatısı altında yapılan çalışmalar ile kakao sektörünün sürdürülebilir olmasına ve kakao çiftçilerinin refah seviyesinin artırılmasına destek oluyoruz. 2000 yılında kurulan ve çikolata sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin üye olduğu Dünya Kakao Vakfı, kakao üretilen ülkelerdeki hükümetler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve çiftçiler ile ortak çalışmalar yapıyor. Bu ortak çalışmalar, kakao üretiminde kalite ve verimliliği arttıracak araştırmaları, çiftçiler ve ailelerinin eğitilmesini içeriyor.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız