İnovasyon

Sürdürülebilir ve kârlı büyüme modeli için şirketlerimizde inovasyon kültürünü geliştiriyoruz. Yeni fikirleri araştırıyor, destekliyor ve uyguluyoruz.

Toplumumuza ve çevreye verdiğimiz önem kadar yeniliğe de önem veriyoruz. Çünkü tüketicilerimiz için her zaman daha iyisini yapmayı hedefliyoruz. O yüzden inovasyon stratejilerimizi yenileyerek Northstar Innovation’u kurduk ve tüm tüm inovasyon çalışmalarımızı Northstar çatısı altında topladık.

Özellikle hızlı tüketim ürünleri alanında Türkiye’de ilk AR-GE şirketi olan Northstar Innovation, üniversite, özel sektör ve devleti inovasyon ortak paydasında buluşturmayı amaçlıyor. Tüketicilerimiz için en iyisini sunmayı hedefleyen Northstar, alanında öncü rolünü üstlenmeyi hedefliyor. Ayrıca, inovasyonu kültürlerinin bir parçası haline getirmek isteyen şirketlere, inovasyondan, araştırma ve geliştirmeye, kaliteden regülasyonlara ve iş süreçlerine kadar değer zincirinin her noktasında danışmanlık hizmeti sunuyor.

* Northstar, şimdiye kadar 5 bin tüketici ile bire bir görüşme, 8.500’den fazla tüketiciye duyu analiz testi ve 10 bin tüketiciye ürün tadımı yaptırdı. Yaptığı 260 araştırma sonucunda 85 bin tüketiciden geri bildirim aldı.