YesilProje.jpg

YEŞİL PROJELER

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde enerji verimliliği ve tasarrufu konularında yaptığımız çalışmaları, “Yeşil Projeler” adı altında yürütüyoruz. Üretimde bir yandan etkili bir atık yönetimi stratejisi ile karbon emisyon oranları ve çevresel atıklar yasal limitlerinin de altına çekilirken, holding bünyesindeki ambalaj şirketleri de doğada kısa sürede çözünen ambalaj malzemeleri geliştirerek dünyada öncü rol üstleniyor.

KARBON EMİSYON ORANLARINI EN AZA İNDİRMEK

1. Sera gazı salımı azaltımı Yıldız Holding olarak; çevre politikalarımızı, kurumsal vatandaşlık ve dünya vatandaşı olma bilinciyle şekillendiriyoruz. 25’i yurtdışında toplam 72 fabrikada üretim gerçekleştiren topluluğumuzun çevre ile ilgili çalışmalarını da global pencereden bakarak yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmaların temelinde iklim değişikliği ile mücadele stratejisi yer alıyor.

Yıldız Holding işletmelerinde enerji verimliliğine yönelik yürütülen çalışmalarımız sonrasında 4 yılda 102 bin ton CO2 emisyonu azalımı sağladık.

Fabrikalarımızda tüketilen enerjinin ve dolayısıyla karbon emisyonlarının düşürülmesi için son 4 yılda yaptığımız çalışmalar sonucunda yıllık elektrik tüketiminde ortalama % 8, yıllık doğalgaz tüketiminde ise yıllık % 6,5 oranında tasarruf elde ettik. Yapılan tasarruflar sonucunda CO2 salınımının %11 azaltılmasını sağladık.

İşletmelerdeki atıklardan ve atık sulardan enerji geri kazanım projeleri gerçekleştirdik.
Son bir yılda, 50’nin üzerinde proje ile 2014 yılında su tüketimimizi 450 milyon litre azalttık. Toplam tasarruf 3 milyon kişinin bir günlük su tüketimine eş değer.


İşletmelerdeki karbondioksit emisyonlarını düşürmek için alternatif enerji kaynaklarına yönelimi hızlandırdık.
Arıtma tesislerinin işletme şartlarını iyileştirerek enerji ve kimyasal tüketimleri minimize ettik.
Çeşitli işletmelerde yağmur sularını biriktirerek yer yıkamaları ve bahçe sulamada tekrar kullandık.
İşletmelerde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkları kaynağında ayrıştırarak lisanslı firmalar aracılığıyla geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf proseslerine yönlendirdik.

Ozon tabakasına zarar veren soğutucu gazların minimize edilmesini sağladık.

Fırın ve kazan bacalarından atık ısı geri kazanımı projeleri gerçekleştirdik.

Fabrikalarda yüksek enerji verimli elektrik motorlarına geçiş sağladık.
Fabrikalarda gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarına göre, fabrikalardan kaynaklanabilecek hava kirliliği emisyonları ve atık su kirlilik konsantrasyonlarının, mevzuatın öngördüğü spesifik yasal limitlerin oldukça altında olduğunu tespit ettik. Ayrıca, fabrikalarımızın çevre izin belgelerini de yeniledik.

2.Enerji verimliliği Yıldız Holding bünyesindeki işletmelerde enerjinin verimli kullanılması ve tasarruf çalışmaları sonucunda 2010-2013 arasında uyguladığımız projelerin sonunda 225.3 milyon kW/saat’lik bir tasarruf sağladık.

Ak Gıda’nın ısı enerjisinden sıcak su üretimi ve elektrik motorlarında verimin artırılmasına yönelik projesi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin (EİEİ) 2010 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında işletmemizin yaptığı yatırımın %30’u Enerji Bakanlığı tarafından hibe edilerek destek sağlandı.

Ülker Bisküvi Ankara Fabrikası da yine Elektrik Motor Sistemlerinde Verimliliğin Artırılmasına yönelik projesiyle VAP kapsamında destek aldı. Yine projemize Enerji Bakanlığı tarafından %30 hibe edilerek destek sağlandı.

Ak Gıda (Pamukova), Besler (İstanbul) ve Tül Kağıt fabrikalarında kendi elektriğini doğalgazdan üreten “Kojenerasyon Tesisleri” üretime alındı. Temiz bir yakıt olan doğalgazla çalışan kojenerasyon tesisleri tarafından her üç tesiste üretilen elektriğin yanı sıra, tesislerin ısı ihtiyacı da buhardan elde edilerek verimlilik sağlanıyor. Her üç tesiste üretilen elektrik, tesislerin tüm enerji ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir.
Kümaş Madencilik şirketimizle, döner fırın atık ısılarından yararlanarak elektrik enerjisi üretimine yönelik 10 milyon kW/sa elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Bu çalışma sonrasında 5.900 ton CO2 emisyonu azaltılmış olacak. Bu rakam 4 kişilik 3.571 ailenin elektrik tüketimine denk geliyor.

Holding bünyesindeki işletmelerde 2013 yılında, enerjinin verimli kullanılması ve tasarrufunu amaçlayan projelerin sonucunda 57.7 milyon kW/saat’lik bir tasarruf sağladık ve karşılığında 28.4 bin ton eşdeğerinde karbondioksit salınımını engelledik. Yaklaşık 20 bin ailenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen bu miktar ile 6 MW/saatlik bir termik santralin kurulum ihtiyacını karşılamış olduk.

DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ

Hammadde Verimliliği

Yıldız Holding şirketlerinde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurallarına uygun olarak kağıt, plastik, cam gibi geri dönüştürülebilir olan atıkları ayrı ayrı biriktirip fabrikalarının bağlı bulunduğu ilçe belediyelerine ya da lisanslandırılmış kuruluşlara vererek ülke ekonomisine dolaylı katkı sağlıyoruz.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre işletmelerimiz tarafından piyasaya sürülen ürünlerimizin ambalajları 2010-2013 yılları arasında Bakanlıkça belirlenen %38-%44 oranlarında geri dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

2010-2013 yılları arasında geri dönüştürdüğümüz ambalaj miktarları, plastik için 48.197 ton, kağıt ve karton için 84.508 ton, cam için 27.063 ton ve metal için 12.833 tonu buldu.

İmalatta ise üretim aşamasında çıkan bitkisel atık yağları, sızdırmaz bidonlarla biyodizel üretimi için bedelsiz olarak lisanslı biyodizel firmalarına veriyoruz. Biyodizel üretimi ile atık madeni yağların çeşitli reaksiyonlarla yakıta dönüştürülmesini ve bu yakıtların araçlarda, ısınmada ve havacılık sanayinde kullanılmasını sağlamaktayız. Fabrikalarda ortaya çıkan atık madeni yağları ise, enerji üretimi amacıyla lisanslı firmalara veriyoruz. Madeni atık yağların depolandığı havuzları da yine çevreye zarar vermeyecek ve yağmur suyunu almayacak özelliklerde yapıyoruz. Pil atıkları ise, “Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği”ne ait toplama kaplarında biriktirerek bertaraf ediyoruz.

Atık Yönetimi

2012 yılında yaklaşık 8 milyon TL’lik yatırımla Ak Gıda Pamukova fabrikasında açılan anaerobik arıtma ve biyogaz tesisi, Türkiye’nin teknolojik anlamda en yeni tesisidir.

Bu tesisimizle fabrikadaki atıklar işlenerek 1.4 MW/saatlik enerji üretiyoruz ve elde edilen biyogaz ile 2.700 hanenin doğalgaz, 3.800’e yakın hanenin de elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu sayede çevreye 500 bine yakın ağaç dikimine eşdeğer katkı sağlıyor ve sera gazı emisyonlarını yıllık 9.8 bin ton azaltmış oluyoruz.

Üretimde çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımız bununla da sınırlı kalmıyor. Önemini her geçen gün biraz daha artıran suyu verimli kullanmak adına da ciddi çalışmalar yapıyoruz.

Doğal Kaynakların Yönetimi ve Enerji Verimliliği Konusundaki Yatırımlar

50’nin üzerinde proje ile 2014 yılında su tüketimimizi 450 milyon litre azalttık. Toplam tasarruf 3 milyon kişinin bir günlük su tüketimine eş değer.

YEŞİL KAMPÜS: ÇAMLICA

Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü, ABD'deki Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikasını alarak yaşayan binalar kategorisinde Türkiye’den «Green Leed» alan üçüncü bina oldu. Bu süreçte ulaşılan sonuçlar ise şöyle;

- Yıldız Holding Çamlıca kampüsünde elektrik enerjisini, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten ( Yeşil Enerji ) kullanarak yeşil enerjiye dönüş sağladık.
- Su tüketimini % 25 – 30 oranında azalttık.
- Yıllık 6.5 ton kağıt ve kartonu, 3.7 ton plastiği geri dönüşüme gönderdik.
- Yılda 3.4 ton cam ve 2 ton metali geri dönüştürdük.
- 81.000 Kw/Saatlik enerji tasarrufu sağladık.
- 60 bin plastik bardağı kağıt bardaklarla değiştirdik.
- Yemekhane ve bahçe atıklarından kompost (gübre) üretimi sağlayarak, holdingin peyzaj alanlarında kullandık.

Çevresel sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi, etkinlik yönetimi süreçlerimize de yansıtıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri Karma, geri dönüşümlü çanta projesi. Atıl vinillerle yapılan ettiğimiz çantalar Çöpmadam atölyelerinde üretiliyor.