Gıda Dışı Şirketlerimiz

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ

Hem kendi gelişimimizi hızlandırmak hem de paydaşlarımıza kazanç sağlayacak yeni alanlar oluşturmak amacıyla farklı alanlara yatırım yaptık. Potansiyeli yüksek ve gelişime açık gıda dışı alanlara yatırım için Gözde Girişim Sermayesi kuruldu. Hissedarlarımızın, Türkiye ve dünyadaki mevcut potansiyel yatırım sermayesini en yüksek kârlılığı sağlayacak şekilde kullanmalarını hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz iş ortaklarımıza verimlilik, profesyonellik ve kurumsallaşmayla yeni değerler katan bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz.

Daha fazla bilgi için: gozdegirisim.com.tr