Gıda Güvenliği Kurulu Ve Tüketici Hassasiyetlerine Uygun Gıda Üretimi (Helal, Koşer, Vejetaryen)

Misyonumuz, Gıda Güvenliği ve Tüketici Hassasiyetleri konularında en yüksek standartlarda ve kalitede gıdalar üreten lider bir küresel gıda üreticisi olmaktır.

Amacımız:

Gıda Güvenliği ve Helal Gıda gibi Tüketici Hassasiyetleri konuları Yıldız Holding’in DNA’sında vardır. Rahmetli kurucumuz Sn. Sabri ÜLKER beyefendinin ÜLKER’i kurarken daha işin başında, ‘kendim yemediğim ve çocuklarıma da yedirmediğim hiçbir mamulü üretmem ve ticaretini de yapmam’ anlayışı her zaman bizlere rehber olmuştur. Tüm ürünlerimiz, tedarik zincirimiz boyunca, gıda güvenliği standartlarına ve regülasyon gerekliliklerine uygun olarak üretilmektedir.

Bizler, Yıldız Holding Gıda Güvenliği Kurulu olarak kurucularımızın bu büyük emanetini geliştirerek sürdürmek ve gelecek kuşaklara da aktarmak için global ölçekte oluşturduğumuz Gıda Güvenliği ve Tüketici Hassasiyetleri Standartları ve sistemlerinin uygulamalarını takip ediyor, etkinlik ve yeterliliğini denetliyor, süreklilik ve mükemmelliğini sağlamaya çalışıyoruz.

Faaliyet Alanlarımız

Yıldız Holding Gıda Güvenliği Kurulu, Yıldız Holding’e bağlı gıda şirketlerinde, tedarikçilerinde ve tüm tüketim zincirinde Gıda Güvenliği, Gıda Savunması ve Helal Gıda başta olmak üzere Tüketici Hassasiyetleri konularında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

Holding Stratejilerinin belirlenmesi:

Gıda Güvenliği Kurulu haftalık, aylık ve yıllık değerlendirme toplantıları ile Holding’in Gıda Güvenliği stratejilerini belirliyor.

Kurumsal Standartların oluşturulması:

Kurul; Gıda Güvenliği, Gıda Savunması ve Tüketici Hassasiyetleri konularında kendi bünyesinde bulundurduğu uzman kadrosunun yanı sıra Holding dışı akademisyen görüşlerini de alarak Kurumsal Standartlar oluşturuyor. Uluslararası kurallara ve değişen regülasyonlara uygun olarak Gıda Güvenliği ve Savunmasına ilişkin risk değerlendirmeleri yapıyor ve güncel risklerin yanında gelecekte risk potansiyeli oluşturabilecek risk kaynaklarını da araştırıyor.

Eğitim ve Danışmanlık hizmeti sağlanması:

Oluşturulan Kurumsal Standartlara uygunluğun sağlanması amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki tüm Holding gıda şirketlerine danışmanlık hizmeti veriyor, eğitim notları hazırlıyor ve eğitimler veriyor.

Uygunluğun doğrulanması amacıyla Denetimlerin yapılması ve belirlenen aksiyonların takibi:

Gıda Güvenliği Kurulu Yıldız Holding ve bağlı şirketlerdeki uygulamaların etkinlik ve yeterliliğini yaptığı denetimlerle denetliyor. Gıda Güvenliği ve Savunması ile ilgili Yasa, Tüzük, Kodeks, Standart ve Spesifikasyonların Yıldız Holding ve bağlı işletme ve iş birimlerinde uygulanmasını sağlıyor. Denetim sonuçlarını şirketlerin en üst pozisyonundaki yöneticilerine bildiriyor ve belirlenen aksiyonların alınmasını sağlayıp aksiyon takibi ve takip denetimlerini yapıyor. Aksiyonların, olumlu bir şekilde kapatılmasını sağlıyor.

halley_biskuvi_gida_guvenligi.jpg

Tüketici Hassasiyetleri Standartlarına uygunluk sistemi’nin inşası, sertifika ve süreçlerinin takibi ve gözetimi:

Helal Gıda Üretimi

Tüm ürünlerimiz Helal Standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Bu amaçla Helal Gıda endüstrisi uzmanlarına sahibiz. Sektörde öncü ve örnek nitelikte olan mevcut Helal Gıda Standartlarımız doğrultusunda etkin bir Helal Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Tüm kullandığımız hammaddeler ve yurt içi – yurt dışı tüm üretim tesislerimiz, uluslararası kuruluşlarca kabul edilmiş Helal standart ve uygulamalarını içeren Helal Yönetim Sistemimizin sıkı şartlarına uygundur.

Tüm fabrikalarımızda Helal komiteleri bulunmaktadır. Bu komiteler, Satın Alma sürecinden Ar-Ge sürecine, Üretim süreçlerinden Satışa kadarki tüm aşamalarda Helal Gıda uygunluğunu sağlamak adına gerekli yönetim basamaklarını yönetmektedir. Bütün kritik süreçlerimizde Helal kontrol noktaları belirlidir ve gerektiğinde analizler ile destekleyerek sistemlerimizin yönetimini sağlarız.

En küçük bir risk taşıyan bütün gıda hammaddelerimizde Helal sertifikası gerekliliğini şart koşmaktayız. Tedarikçilerimizden talep ettiğimiz sertifikalar, sektörün önde gelen uluslararası otoriteleri tarafından onaylanmış sertifikalandırma kurumlarına ait ise tarafımızdan kabul edilmektedir. Küresel bir şirket olmanın gereği olarak Helal kapsamlı bütünleyici bakış açısıyla, tedarikçilerimizin de standartlarımıza uygun olmalarını sağlıyoruz.

Gıda Güvenliği Kuruluna bağlı çalışmakta olan Gıda Güvenliği ve Tüketici Hassasiyetleri ekibi tarafından denetim programları oluşturularak, Helal Yönetim Sistemimizin gerekliliklerine uygunluğun kontrolü adına; üretim tesislerimiz, depolarımız ve lojistik noktalarımız da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı tüm birimlerimizde denetimler yapılmaktadır.

gida3.jpg

Helal ile ilgili yapılan yorum ve kabullerin kompleks yapısını ve çeşitliliğini anlıyor, ihracat ve üretim yaptığımız ülkelerin regülasyonlarını yakından takip ediyor, farklı ülkelerin ya da bölgelerin beklentilerini karşılamak adına gereken hassasiyeti gösteriyoruz.

Bünyemizde bulunan Helal Gıda endüstrisi uzmanları aracılığı ile her seviyedeki iş birimlerine Helal uygunluğunun sürdürülebilmesi adına düzenli olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Koşer Gıda Üretimi

Koşer Standartlarına uygun üretimler müşteri talebi doğrultusunda yapılmaktadır. Koşer Standartlarına uygun üretim yapıldığı durumda, bu üretimlerde kullandığımız hammaddelerin tedarikçilerinden talep ettiğimiz Koşer Sertifikaları sektörün önde gelen saygın kuruluşlarına ait olmaktadır. Standartlarımız doğrultusunda üretim şirketlerimize denetimler yapılmakta, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.  

Vejetaryen Gıda Üretimi

Ürünlerimizin satıldığı bazı bölgelerde, tüketicilerimizin hassasiyetleri göz önünde bulundurularak Vejetaryen Beslenme Standartlarına uygun üretim yapmaktayız. Vejetaryene uygun üretim yapıldığı durumda, uluslararası saygın kuruluşların uygulamalarına uygun hareket edilir.

Tanımlar

Gıda Güvenliği: Gıdaların ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sağlıklı bir şekilde işlenmeleri, hazırlanmaları, depolanmaları ve tüketicilere sunulmalarını sağlamak için, tohumdan sofraya kadar, gıda üretim süreçlerindeki gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilen biyolojik, mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal risklerin tespit edilmelerini ve bu risklerin ortadan kaldırılmasını sağlayan faaliyetlerin tümüdür.

Gıda Savunması: Gıdaların sağlıklı bir şekilde üretilmeleri ve tüketilmelerini sağlamak için, gıda üretim süreçlerinde ortaya çıkabilecek fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve radyolojik kasıtlı kontaminasyonların, iç ve dış kaynaklı tehdit ve risklerin meydana gelmesini önlemeyi, engellenmesini ve ortadan kaldırılmasını hedefleyen, Genel Önleyici Önlemler, zaaf tespit ve azaltımı, gıda savunması planları gibi aksiyonları kapsayan savunma sistemidir.

Tüketici Hassasiyetlerine Uygun Gıdalar: Gıda üretimi ve satışı yaptığımız ülkelerde yaşayan tüketicilerimizin talepleri doğrultusunda, yasalarda ve kodekslerde belirtilen genel gıda üretim kurallarına, sağlık ve hijyen prensiplerine uygun olmak kaydı ile; Evrensel İnsan Hakları arasında sayılan ve yasalarca korunma altına alınmış olan inançlara, yaşam tarzı ve tercihlerine uygun gıda taleplerinin karşılanması amacıyla üretilen gıdalardır.

Bize ulaşın